Es-Sudani, El-Azim Koalisyonu ile kabineyi seçme mekanizmasını görüşüyor

Hükümeti kurmaktan sorumlu Başbakan Muhammed Şiya Es Sudani, El-Azim Koalisyonu ile kabineyi seçme mekanizmasını görüştü.

El-Azim Koalisyonundan alınan açıklamaya göre, El-Azim Koalisyonu, Hükümeti kurmaktan sorumlu Başbakan Muhammed Şiya Es Sudani’yi kabul etti.

Görüşmede, son siyasi gelişmeler, güçlü ve iktidarlı bir hükümet oluşturan mekanizmalara göre bakanlar kabinesini seçmek için işbirliği yolları ele alındı.

El-Azim Koalisyonu başkanı Musanna Abdulsamad el-Samarrayi, “hükümetin oluşumunu destekleme sorumluluğunu taşımak için tüm siyasi partilerin seçim çıkarlarını gözlemlemenin önemini” vurgula