Free Porn
xbporn
Home Yazarlar Dr. Şemsettin Küzeci Ata Terzibaşı'nın "Fuzulî Hakkında Yazılar" Kitabı

Ata Terzibaşı’nın “Fuzulî Hakkında Yazılar” Kitabı

Ata Terzibaşı’nın “Fuzulî Hakkında Yazılar” Kitabı

Dr. Şemsettin Küzeci

Kerküklü Araştırmacı Mili Yazar Av. Ata Terzibaşı’nın “Fuzuli Hakkında Yazılar” isimli ölümünden önce bir kaç gün önce gün yüzü gördü. kitabı Kerkük Vakfı tarafından Şubat 2016 tarihinde İstanbul’da yayınlandı. 215 sayfadan oluşan kitap iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Ata Terzibaşı’nın hayatı ve eserlerine ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, Ata Terzibaşı’nın Fuzuli hakkında yazıp ve yayımladığı 22 Makalesine yer verilmiştir.

Tarihçi ve Türkmeneli Gazetesinin başyazarı Necat Kevseroğlu tarafından hazırlanan bu değerli eserin önsözünde “Ben her zaman olduğu gibi, sohbet sırasında kulak misafiri olurum. Hocam konuşur, ben dinlerim der ve Fuzuli hakkında mülakat yapılırken, Hocam şu açıklamayı yapmıştır: “Fuzuli’nin doğum yeri problemi henüz tamamıyla çözülmemiştir. Bağdat, Hille veyahut Kerbela’da doğduğu açıklık kazanmamıştır. Bu konu yazarlar arasında geniş tartışmalara yol açmıştır. Uzun zamandan beri devam eden bu tartışmalar, bugün için kesin bir sonuca vardırılmış sayılamaz” demiştir.

Bu çalışmanın temel amacı, Fuzuli’nin bilinmeyen, tartışmalı olan yanlarını, özellikle doğum yerini belgelerle açığa kavuşturmaktır. Bu eserde, büyük Türk şairi Fuzuli’nin doğum yeri problemi belgelerle çözümlenmekte, Fuzuli’nin mezhebi hakkında verilen gerçek bilgiler, şairimizin mutasavvıf ve tasavvuf inançlarını benimsemeyen bir filozof olduğunu ortaya koymaktadır. Bu arada şairler sultanının birçok kapalı anlamlı, lugaz şiirlerini aydınlatan bu eser, özellikle Fuzuli’nin Kerküklü bir Türkmen şairi olduğunu göstermektedir.

Türkmen toplumunun kültürel mirasını her yönüyle ele alan Ata Terzibaşı, Irak Türkmen Kültürünün en büyük otoritesi olarak kabul edilmektedir. Bu konuda yetkin ve idealist bir şahsiyet olan Terzibaşı, yazdığı kitaplarla Türk dünyasında haklı bir şöhret kazanmıştır. Kitaplardan başka Terzibaşı, yüzlerce makale ve araştırma yazısını da imza atmıştır.

Kitap iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Ata Terzibaşı’nın hayatı ve eserlerine ayrılmış, Terzibaşı’nın biyografisi ve yazdığı eserler yayın tarihine göre sıralanmış, verilen ayrıntılı bilgilerle bu eserler tanıtılmıştır.

İkinci bölümde ise, Ata Terzibaşı’nın 1950’lerden günümüze kadar, Fuzuli’nin bilinmeyen, kapalı ve tartışmalı yanlarını açıklayan, bazı yayınlanmayan şiirleri üzerindeki çalışmalar verilmiştir. Bu arada Türk dünyasında Fuzulişünas olarak tanınan ve bilinen bilim adamlarıyla Terzibaşı’nın mektuplaşmaları sonucu verilen bilgiler, yayın tarihine göre sunulmuştur. Terzibaşı vefatının son dakikalarında  Fuzuli kitabını elinde tutarak kalbinin üzerindeyken ruhunu teslim edip, ebediyete intikal etmiştir.

Kitapta yer alan makaleleri sıralıyoruz:

1-Fuzûlî’nin Doğum Yeri

2- Fuzûlî’nin Arapça Kasideleri-1

3- Fuzûlî’nin Arapça Kasideleri-2

4- Fuzûlî’nin Matla’ul İtikadı

5- Fuzûlîde Kapalı Anlamlar-1

6- Fuzûlîde Kapalı Anlamlar-2

7- Fuzûlîde Kapalı Anlamlar-3

8- Fuzûlî’nin Yayınlanmamış Bir Lügazı

9- Fuzûlî’nin Doğum Yeri Hakkında Yeni Bilgiler

10- Fuzûlî’nin Yayınlanmamış Bir Mülemma

11- Fuzûlî’nin İcmali Aşki ve Kerkük’te yapılan Tercemesi

12- Fuzûlî’nin Bir Gazeliyle İlgili Hasbihal

13- Ay Tutulması Olayı ve Fuzûlî’nin Bir Beyiti

14-Fuzûlî’nin İki Gazelinin Tarlan Tarafından Yapılan Şerhineleki Yanıtlar

15- Fuzûlî ile Kanunî’nin Muhaveresi

16-Fuzûlî’nin Menkıbevî Hayatından Bir Nebze

17-Edebiyatımızda Muaşşah Şiir

18- Fuzûlî’nin Doğum Tarihini Yansıtan Bir Manzume

19-Mektuplaşma Edebiyatı ve Fuzûlî’nin Bir Gazeli

20- Fuzuli Hakkında Bir Yazı Üzerine

21- Kitaplar Arasında: Şar Kedisi

22- Edebiyatta Leffüneşir Sanatı

***

Dr. Şemsettin Küzecihttps://kerkukgazetesi.com
Dr. ŞEMSETTİN KÜZECİ Araştırmacı, eğitimci, gazeteci, şair, yazar Şemsettin Küzeci; 1965 yılında Kerkük’te doğdu. 1989 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı (1992-1996). Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence radyosunda “gençlik ve spor” programları hazırlayıp sundu (1992-1995). Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan “Yurt” gazetesi, “Kardeşlik ve Birlik Sesi” dergilerinde yayınladı. 1993 yılında Irak rejimi tarafından tutuklandı. Üç ay Tikrit muhaberatında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 2015 yılında Musalla Lisesinde Lise öğretmeni olarak çalıştığı mesleğinde kendi isteği üzerinde Kerkük’te emekliye ayrıldı. 1996 yılında siyasi nedenlerden dolayı Irak’ı terk ederek Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı (1999-2003). Kerkük Gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de muhabir, programcılığı ve haber müdürü olarak çalıştı (2005-2009). 2008 yılında “Irak Basın Tarihi” üzerine Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünde “Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Basın Tarihi” konulu yüksek lisansını ve 2010 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde “Irak Televizyonları” üzerine doktorasını yaptı. 2009-2019 yılları arasında Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müdürü, 4 Şubat 2019 ile 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında (ORSAM) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde Türkmen ve Medya uzmanı olarak görev yaptı. 16 Temmuz 2020 tarihinden beri Türkmeneli Vakfı Başkanlığından basın danışmanı olarak görev yapmaktadır. Sürekli basın kartı sahibi olan Küzeci, aynı zamanda Kerkük Gazetesi genel yayın yönetmeni ve Türkiye temsilcisi görevini sürdürmektedir. 2020 yılından beri Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şb. Yönetim kurlu üyesidir. Irak Türklerini; Türkiye, Türk dünyası ve uluslararası faaliyetlerinde gerçekleşen onlarca kongre, kurultay, konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 400’ye yakın uluslararası hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, Azerbaycan’da VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine “Fahrî Doktora” Payesi verildi. 2022 yılında da Türk Dünyası Akademisi tarafından kendisine “Fahri Profesörlük” Unvanı verildi. Küzeci’nin bazı eserleri ve yazıları Arapça, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rus, Özbek, Kazak dillerine tercüme edilmiştir. Basılmış 60 adet eserinden bazıları; Suçum Türk Olmaktır, Kerkük şairleri, Irak Basın Tarihi, Türkmeneli Edebiyatı, İçimizdeki Kerkük, Kerkük Soykırımları, Kerkük’ün Mili Şairi Mehmet İzzet Hattat, Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci, Nevruz Çiçekleri (Türk Dünyası Kadın Şairleri), Ortadoğu’da Türk Katliamları, Sinan Sait, Türkmen Milli Takımı, Şehit Hüseyin Demirci (Tembel Abbas), Sarmaşık Duygular, Osmanlıdan Günümüze Irak’ta Türkçe Dergiler, Kerkük’ten Azerbaycan’a, Horyatlarım, Kerkük Katliamı, Telaferli Felekoğlu, Kerkük’ten Sesleniş, İçimizdeki Kerkük, Telafer Şairleri… İletişim: www.skuzeci.com skuzeci@gmail.com (+90) 533 255 26 60
RELATED ARTICLES

IKBY Parlamento seçimlerine 11 Türkmen aday katılacak!

ITC IKBY'deki parlamento seçimleri için aday listesini sundu. ITC Erbil Seçim Dairesi Sorumlusu Fikret Lütfü, ITC’nin Erbil’de seçimler için 11 adayının olduğunu kaydetti. ITC’nin Erbil’deki...

Türkmen Bakan Maruf, “Irak’ta kota sisteminin başarılı olmadığını” söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak’ta etnik ve...

ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Biden, Başkan Yardımcısı Harris'i aday...

Most Popular

IKBY Parlamento seçimlerine 11 Türkmen aday katılacak!

ITC IKBY'deki parlamento seçimleri için aday listesini sundu. ITC Erbil Seçim Dairesi Sorumlusu Fikret Lütfü, ITC’nin Erbil’de seçimler için 11 adayının olduğunu kaydetti. ITC’nin Erbil’deki...

Türkmen Bakan Maruf, “Irak’ta kota sisteminin başarılı olmadığını” söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak’ta etnik ve...

ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Biden, Başkan Yardımcısı Harris'i aday...

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir doğal gaz gemisi alıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'dan dönüşünde uçakta...

Recent Comments

error: İçerik korumalıdır !!