Mustafa Ziya’nin Küçük Not Defterinden Şiirler kitabı çıktı

Yeni Eser: Mustafa Ziya’nin Küçük Not Defterinden Şiirler kitabı çıktı

Kerküklü Şair Dr. Mustafa Ziyanın yeni Şiir kitabı Merkezi Ankara’da bulunan Kerkük Kültür Derneği yayını olarak 18 Ocak 2020 tarihinde Ankara Vadi Matbaasından basıldı. Mustafa Ziya’nın özel tarzına uygun çıkan kitap 10×15 ebadında küçük bir boyda basılmıştır. Şairin bu kitapta yayınladığı şiirleri birer dörtlük ve kısa serbest şiirler olarak yer almaktadır. Kitap üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Haşiyeler-kısaca sana dair başlığıyla 16 kısa şiir, ikinci bölümde; Haşiyeler-kısaca yaşama dair başlığı altında yine 16 kısa şiir ve üçüncü (son) bölümde; Büyük not defterinden alıntılar başlığı altında da 7 adet kısa şiire yer verilmiştir. Kitapta toplam 39 adet kısa şiire yer almaktadır.

Defterdekiler
haşiyeler -kısaca sana dair: yük 9 yoksun 10 oysa ki 11 sen kaldın 12 buldukça 13 hasta 14 uyku 15 anlat 16 biten 17 kabuk 18 alışmak 19 iyilik 20 yok artık 21 mutluluk 22 katlanmak 23 şiirler 24
haşiyeler -kısaca yaşama dair: teneffüs 29 ömür 30 ağaç 31 damlalar 32
güzeldir 33 deniyorum 34 balıklar 35 kader 36 pişmanlık 37 yalan 38 geç kalma 39 anlatma 40 yangın 41 hece 42 büyü 43 sokaklar 44
büyük not defterinden alıntılar: desem 47 bekler gibi 50 sönmek üzere 53 ne anlarım 55 geçer 57 dünya yok 60 şarkı 62