Benim Gözümle Kerkük’ün Musalla Mahallesi

Benim Gözümle Kerkük’ün Musalla Mahallesi
Aydın Kerkük
Biz Kerkük’te Seyitler aşireti olarak dedelerimiz, Kerkük Kalesi’ni mesken edinmişler, ondan sonra ilk önce Piryadi Mahallesi’ne, taşınmışlar ve bir kısmı ise daha sonra Musalla Mahallesi’ne yerleşmişlerdir. Kerkük’te bulunan Seyit Necip Tekkesi’ne Osmanlı Fermanı’yla Peygamber efendimizin (Şe’ri Şerifi) hediye edilerek bu Tekkeyi büyük şerefe nail etmiştir.
Şimdi ise bu Şe’ri Şerif Kerkük Kalesi’nde ve bizzat Seyit Necip Tekkesi’nde Peygamber efendimizin mübarek sakalından bir telini ihtiva eden bir sandukada muhafaza edilmekte olup en fazla Kurban bayramlarında ziyarete açık tutulurdu, hem de bu sebeple çok kalabalık halk yığını camiye akın ederlerdi. Bendeniz 1952 yılında Kerkük’ün Musalla Mahallesi’nde dünyaya geldim. Aslında ailemiz 1940’lı yıllarda Piryadi Mahallesi’nden gelerek Musalla Mahallesi’nde yerleşmişlerdir. Musalla Mahallesi, Kerküklüler için ilk yerleşim bölgelerinden birisi olarak bilinmektedir.
O zaman Kerkük, yalnız Kale sakinlerinden ibaret bir şehir idi, Kale’de nüfus çoğalınca artık millet yavaş yavaş Kale’nin etrafına inerek yerleşim bölgeleri kurmaya başlamışlardır. Bu arda Musalla Mahallesi’nin kuruluşuna gelince ilk önce Büyük Mezarlık, daha sonra büyük alanı teşkil ettiği için büyük alan olarak Cuma ve Bayram namazlarının bu alanda kılınması adet haline gelmiş ve devam etmiştir. Kerkük’te Musalla Mahallesi büyük bir alanı teşkil ettiği için, birçok mahalleyle bitişik halinde olup sınırı hiçbir zaman tespit edilmemiştir.
Kerkük’te eskiden olduğu gibi her Perşembe günleri aileler Musalla Mezarlığı’nda bulunan ölülerini ve onun yanında Musalla’da bulunan bazı yatır zatlarıı ziyaret ederlerdi ve bu ziyaretler hala devam etmektedir. Musalla Mahallesi Kerkük’ün coğrafi teşkilinde Büyük Yaka adıyla adlanan ve Hasa Nehri’nin memleketi ikiye böldüğü bir tarafına düşmektedir. Musalla Mahallesi büyüklüğünden dolayı içinde küçük mahalleler niteliğinde bölgeler vardır bunlardan:
Büyük Mahalle, Çay Mahallesi, Hendek Mahallesi, İmam Ahmet Mahallesi, Ekmekçiler Mahallesi, İmam Ahmet Mahallesi, Kasaphane Mahallesi, Yengi Damlar Mahallesi, Hüseyin Avni Mahallesi ve Yahudiler Mektebi bölgesi. Musalla Mahallesi, Sakinleri işlek insanlar olarak her türlü sanatlarda meşhur geçimlerini helal ekmek kazanmakla geçinmişlerdir. Bu sanatlardan ise Küzeciler, yapı ustaları Dabbağlar’ın bir kısmı, Demirciler, Kasaplar, Helvacılar, Kebapçılar, Ekmekçiler, Çaycılar ve başka sanatta çalışanlar. Musalla Mahallesi eskiden beri Kerkük’te yoğun bir Türkmen yerleşim bölgesi olarak adının sembolleşmesi yurt içinde ve yurt dışında tanınmıştır. Musalla sakinlerinden bahsedersek onlar eskiden olduğu gibi çok iyi insanlar olarak namuslu şerefli, komşu kadri bilen, fakire yardımeli uzatan ve hiç kimseye karşı ayrımcılık yapmazlardı. Musalla Mahallesi sakinleri İslam dinine bağlı olarak Ramazan ayı olmak üzere bütün dini merasimleri can-ı gönülden eda ederler her yana hayır ve bereket saçarlardı. Musalla Mahallesi yıllar boyu açık kalan camileri, Tekkeleri, Medreseleri sayesinde nice nice din adamları, devlet adamları, büyük şahsiyetler ve büyük rütbeli subaylar yetiştirmiştir.
Musalla mahallesi etrafındaki Bağlarıyla Meşhur olması yanında Bağcılığı da sanat edinmiş çok sayıda aileler yetiştirmiştir. Musalla mahallesi Eski ve yeni camileriyle ve beş vakit yükselen Ezan sesiyle yüce Allah’ın bereketine nail olmuştur.