Türkmeneli Dernekleri Federasyonunun Bildirisi

Irak ve Irak’ın tüm katmanları bunaltıcı buhranlar geçirdiği ve Türkmen halkının maruz kaldığı zulüm, haklarının gaspedildiği ve arazilerinin iade edilmediği bir süreci yaşarken tüm Türkmen partileri ve politikacılarını birlik ve beraberlik içinde bütün topraklarında yaşayan halkının görüşlerine kulak asmaya çağırıyoruz.

Gaspedilmiş Türkmen topraklarının kurtarılması ve Tüm Türkmenlerin maruz kaldıkları mazalimin önüne geçilmesi halkımızın önceliğini teşkil etmekte olduğu için ileriye dönük tüm projelerin Türkmen ülküsüne zarar vermeyecek şekilde, uzlaşma ve görüş birliği içinde olmalıdır.

Bugünlerde gündeme gelen projeler ve ona karşı olan itirazlar bir yana, Türkmenlerin ittifakla genel olarak Irak içinde ve özel olarak Türkmen sathında her konu hakkındaki görüş ve tutumunu belirleyecek çalışma esasları üzerinde görüş birliğine varılması önem kazanmaktadır. Unutulmamalıdır ki ortaya çıkan görüşler ve alınan kararlar üzerinde Türkmen kamuoyunun mutabakatı olmalıdır. Bu mutabakat sağlanmadan alınan kararların meşruiyet kazanması mümkün değildir.

Bu bağlamda tüm kardeşlerimizi söz birliğine, ayrışmaya set çekmeye ve geleceğimizi belirleyecek konularda halkın sesine kulak vermeye çağırıyoruz. Irak dışındaki derneklerimiz bu konuda katkıda bulunmaya, araştırma ve çalışmalarda yer almaya, ulusal ve uluslararası mahfillerde meselemizi izah etme ve savunmaya hazırdır.27.06.2016

Allah Yar ve Yardımcımız olsun.

Dr. Aydın Beyatlı
Türkmeneli Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı