ŞEMSETTİN KÜZECİ’NİN HOYRATLARIM KİTABI

ŞEMSETTİN KÜZECİ’NİN HOYRATLARIM KİTABI

                                                                                     İSA KAYACAN

 Merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan, Vektör Neşirlerevi, birbiri ardına yayınladığı kitaplarıyla, dikkat çekmeye ve göz doldurmaya devam ediyor.

Yenilerde yeni yayınlar geldi bu Neşirlerevi’den. Bu kuruluşun Başkanı Prof. Dr. Elçin İskenderzade, ciddi çalışmalarıyla ortaya çıkarılan, gün yüzü gören yayınların her alanında, imzası, emeği bulunan bir bilim adamı. Öncelikle kutluyoruz.

Elimizdeki kitabın adı:

Hoyratlarım. İmza Sahibi, şairi, Türkiye’den, Kerkük’lü dostumuz Şemsettin Küzeci. 82 sayfalık kitabın, şekillenmesinde emeği geçenler, imzalar: Elçin İskenderzade, Şöhret Nadiroğlu, Regif Esgerov, Aydan Elçin, Erstun Şamiloğu, Oktay Hacımusalı, Terane Musayeva.

“Irak Türkmen Şairlerinin bir çoğunun edebiyata gelişi, halk şiirimizin bir türü olan hoyrat yazmakla başlamıştır. Türkmen’in feryadını hoyrat hoyrat seslendirilir, dağ daş inletilir” deniyor. 12nci sayfada başlayan hoyratlardan:

Almadan

Yaman guşa alma den,

Yar gelsin bir diş vursun,

Diş vurduğum almadan…

 

Almanı

Al dörde böl almanı,

Men derem sevda olsun,

Yar deyir ki al meni…

Biz, Şemsettin Küzeci dostumuzun kaleme aldığı her konu üzerinde, edebiyatımızın her türlü üzerinde başarılı olduğunu yakinen biliyoruz. Bu kitapta da belirtmeye çalıştığımızı gerçeklerle karşılaşıyoruz.

1990 yılında Bağdat’ta yazılan bir şiir, anlatım:

İstesen

Ağlar meni

İstesen de

Güldür

Yurdumu

Sevdiğime göre

Yurdumda meni

Öldür…

Şemsettin Küzeci’nin anlatım ustalığı hemen görülüyor değil mi efendim?

Şemsettin Küzeci 1965 yılında Kerkük’ün Musalla mahallesinde doğdu. Musul Üniversitesi Beden Terbiyesi Fakültesinden mezun oldu. Türkiye’de (Ankara’da) yaşayan Şemsettin Küzeci, aynı zamanda gazeteci-yazar ve araştırmacıdır.

                                                                                 Prof. Dr. İsa Kayacan

Belde gazetesi, 2 Aralık 2004