Arzu Hüseyin’den Deyirem Şiiri

Demirəm ki, dərin sular dayazdı,
Balığın da ürəyi var demirəm.
Xatirələr on iki ay payızdı,
Yağışı var, küləyi var demirəm.
İnandırma “gün gələcək bir zaman”.
Nə gün gəldi, nə o zaman-zamandı.
Demirəm ki, həyat özü bir yalan,
Hər birimiz o yalana inandıq.
Demirəm ki, duman oldu, çən oldu.
Ona görə dönmədilər gedənlər.
Hər gülüşün arxasında qəm oldu,
Ruhlarını uduzdular bədənlər.
Demirəm ki, dar ağacı gül açıb,
Budağını sinəm üstə əyirəm.
Tanrı, sənə bu dəfə də əl açıb,
Demirəm ki, demirəm ki…
Deyirəm…
ARZU HÜSEYiN