Ankara Üniversitesi Hukuk Öğrencilerine K. Irak Referandumun Hukuki Boyutu Anlatıldı

AybenizKüzeci/ Ankara Üniversitesi-Hukuk Fakültesi, Kültür, Sanat ve Hukuk Grubu öğrencilerine “K. Irak Referandumu ve Türkmenler” anlatıldı. 30 Eylül 2017 tarihinde Türkmeneli Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansının açılış konuşmasını Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Ziya yaptı. Daha sonra Türkmeneli Kültür Merkezi Kültür Müdürü, gazeteci-yazar Dr. Şemsettin Küzeci tarafından Referandumun hukuki boyutları ve perde arkası Irak Anayasasının maddeleri birer birer anlatıldı. Referandum sonucu Türkiye’nin Kerkük-Musul üzerinden doğacak haklarının de 5 Haziran 1926 Ankara antlaşmasına dayandığını altını çizen Küzeci, 1991 yılından beri K. Irak’ta bir yapılanma vardır. Güvenlik Bölgesi olarak adlandırılan orda bir Kürt varlığı ABD ve batılı güçler tarafından Kürt devletinin kurulmasına zemin hazırlandı dedi. Ayrıca Irak Türkmenlerinin 1991 yılından günümüze kadar K. Irak’ta Kürtler tarafından tehmiş edildiğini Kerkük’ün demografik yapısının değiştirdiklerini de dile getirdi. Kerkük Valisi bölgede terör estirerek, hem Irak merkezi hükûmetine hem de komşu ülkeler İran ve Türkiye’ye kafa tuttuğunu söyledi.