1.Türkmen Eğitim Kurultayı Kerkük’te Düzenlendi

1.Türkmen Eğitim Kurultayı Kerkük’te Düzenlendi

Kerkük- Özel/ Irak Eğitim Bakanlığına bağlı Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğü ile Merkezi Ankara’da bulunan Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında 1. Türkmen Eğitim Kurultayı ortaklaşa Kerkük’te düzenlendi. Kurultaya Kerkük’ten Kerkük Üniversitesi Rektörü, Fakülte Dekanları, Kerkük İli Eğitimi Genel Müdürü, Türkmen Eğitimi Genel Müdürü, Bağdat, Kerkük, Musul, Salahaddin ve Diyale illerinde Türkmence Eğitimi bölüm başkanları ve 400 ‘den fazla Türkmen eğitimci, akademisyen ve kültür insanı katıldı.

Kurultayda, Irak’ta Türkmen eğitiminin durumu, müfredata bilimsel bakış, Türkmen eğitimini yönetsel ve teknik açılardan geliştirme yolları ve sınıfdışı etkinlikler başlıkları altında 4 oturum gerçekleşmiştir. Oturumlarda eğitim konularının hakkındaki raporlar ve araştırmalar tartışıldıktan sonra değerlendirilerek bazı tavsiye kararları alındı.

Kurultay katılımcıları Türkmen eğitimini geliştirmek ve eğitim sıkıntılarını gidermek amacıyla aşağıdaki düşünce ve tavsiyeleri oybirliğiyle kabul ettiler.

 1. Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğünün yetkilerinin artırılması ve muhasebe, insan kaynakları ve hukuk birimlerinin ihdas edilmesi.
 2. Tüm Türkmen okullarının yönetim, denetim ve kadrosunun Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlanması.
 3. İllerdeki Türkmence bölümlerinin müdürlüklere yükseltilmesi idari ve teknik olarak Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlanması.
 4. Türkmen Eğitimindeki Müfredatı birleştirmek amacıyla Kürt yönetimindeki Türkmen okullarında Bağdat müfredatının okutulması.
 5. Şumul okullarının yönetim ve denetim olarak Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlanması; bu okullarda öğrenci kayıt nakil kurallarının gözden geçirilerek Genel Müdürlüğe verilmesi.
 6. Öğretmen atamalarının acilen yapılması ve yıllık atama planında Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğüne sabit bir oran verilmesi.
 7. Türkmen Eğitimi Genel Müdürlüğüne müfredatta düzeltme, ekleme ve düzenleme hakkının tanınması.
 8. Başta Tarih dersi olmak üzere müfredatında Türkmen tarihine ve toplumuna hakaret eden ve ayrımcılık yaratan ifadelerin çıkarılması, bu müfredatın temelinde Irak vatandaşlığı temeli ışığında yeniden düzenlemek, Türkmen tarihine, coğrafyasına ve toplumuna yer verilmesi.
 9. Anaokulları sayısının artırılması ve müfredatının Türkmen eğitimi tarafından düzenlenmesi.
 10. Okul kitaplarının ve yardımcı materyallerin telif, tercüme ve baskı giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanması.
 11. Türkmen okullarında Arapça dil kitabının sadeleştirilmesi ve birleştirilmesi.

Ayrıca Kurultay katılımcıları Türkmeneli Kültür Merkezine bazı tavsiyelerde bulundular:

 1. YTB’nin Türkmen okulları mezunlarına öncelik tanıması.
 2. Anaokulu eğitsel malzemelerinin temin edilmesi.
 3. Okullara kütüphane ve ses laboratuvarın sağlanması.
 4. Türkçe dil müfredatının yeniden düzenlenmesi.
 5. Liselere laboratuvarlar kurulması.
 6. Okulların bakım ve onarımında yardımcı olunması.
 7. Konferansa katılan, önerileri bakanlığa ulaştırmak ve bu konuyu takip etmek üzere bir komisyon hazırlamasını tavsiye ederler.

Kurultayın kapanış konuşmasında, eğitim sektöründe tüm çalışanlara ve organizasyonu yapan Türkmen Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür edildi. Ayrıca Türkmen Eğitimi genel müdürlüğünü oluşturmak ve Türkmen okullarının temellerini atan Irak Türkmen Cephesine özel teşekkür edildi. Kurultay toplu fotoğrafla son buldu.