Zafer Neşidesi

Zafer Neşidesi

 Necat Kevseroğlu

Peygamberimiz Hz. Muhammedin Mekkeden Medineye hicreti, İslamın, yalnızca inanç ilkelerini belirlemek yerine, yaşamının bütün alanlarını düzenleyen bir öğretiye dönüşerek devlet düzeninin temelini oluşturmasına yol açmış, hem İslam tarihinin en önemli dönüm noktası, hem de hicri takviminin başlangıcı kabul edilmiştir.

Efendimizin hicreti imanın küfre, özgürlüğün zulme batıla karşı bir zafer neşidesidir .

İnsanlık tarihinin en yüce olayıdır .

Karanlıkların nurla , ışıkla , aydınlıkla dolmuş olan bu kutsal günün ve yeni hicri 1438 yılının anısını yaşarken , o günlerde Müslümanların uğradığı baskılara, büyük güçlere ne şekilde karşı koyduklarını, birbirleriyle ve diğer kabilelerle birleşip, düzenli, ilişkiyle gülüstanlara geçiş , aleme feyz ve nur saçan bir meş’ale oldu efendimizin hiçreti .

Bunların yanında, Müslümanların ekonomik ve toplumsal sorunlarının çözümü için aralarında kardeşlik düzeni kuruldu .

Bu ilkelerin gerçekleşmesinin sonucu olarak, İslam toplumunun yönetim yapısı , kısa sürede güç kazanarak İslam dünyası egemenliği kuruldu .

Bundan anlaşılıyor ki, tarihimizde dönüm noktası olan bu muhteşem tablo ! azınlığın güçlü bir toplumun baskısına , zulmüne , mücadele vermektir .

İnanç ve kutsal ilkeleri , doğru yolu ve istenen haklara ulaşmak için , mücahit kişilerin verdiği mücadele , meşru müdafaadır , çünkü peygamber efendimiz “s.a.v” bu mücadelenin öncüsü idi .

Günümüze gelince kendilerini güçlü hissedenler, görsünler ki güçleri ,inançlı insanların önünde bir şey değil , çizdikleri yıkıcı hedeflere ulaşamazlar .

Bu kutsal ziya veren olayda nasıl ki , parmakla sayılan bir insan kitlesinin birbiriyle yardım ellerini uzatıp , birlik ve beraberlikle ekonomik ve toplumsal meselelerini geliştirip güç kazanmışlar , güçlülerin güçlüklerini ortadan kaldırmışlardır .

İstediklerine, amcalarına ulaştılar , mutlu birlik beraberlik içinde güçlü olarak yaşamışlardır , İşte büyük hedeflere böylece ulaşılır .

Yeni hicri yıl münasebetiyle İslam dünyasını özellikle Irak halkını ve Türkmen toplumunu kutlar, Ulu Tanrıdan ülkemize güvenlik, istikrar ve birlik dilerken, göçmenlerinde yerlerine dönmelerini niyaz ederiz.