KERKÜK’LÜ ŞAİR SADUN KÖPRÜLÜ’NÜN YILLANMIŞ ÇİLELERİ

KERKÜK’LÜ ŞAİR SADUN KÖPRÜLÜ’NÜN YILLANMIŞ ÇİLELERİ

Prof. Dr. İsa Kayacan

 

Zaman içinde, Kerkük kaynaklı, çıkışlı yayınların bize ulaşması, ulaştırılması. Bu konudaki görevlerin yerine getiricilerin başında gelen tek isim ve imza Şemsettin Küzeci’nin oluşu, tekrarlaya geldiğim gerçeklerden.

16 Ekim 2006 tarihinde, “Sevgili kan kardeşim Prof. Dr. İsa Kayacan’a sevgilerimle saygılarımla, kitabı sunuyorum” diye imzalayan Sadun Köprülü’nün geçtiğimiz yıllarda günyüzü görmüş bir kitabı.

128 sayfayla, Irak Türkmen Cephesi Kültür Yayınları arasında, “Yıllanmış Çileler” adıyla, şiir ve hoyratlardan meydana gelen bir görünümle okurlarıyla, sanat ve edebiyatseverlerle buluşmuş, buluşturulmuştur.

Erbil’de yayınlandığı anlaşılıyor kitabın. ITC Kültür Müdürü Taife Kasapoğlu imzasıyla bir önsöz var 3 ncü sayfada. Sayın Kasapoğlu önsözünün bir yerinde;

“Sadun Köprülü, hayatının en güzel yıllarını dört duvar arasında karanlık zifiri basmış odalarda çürüttü ve gençliğinin en sıcak taze yıllarını Türkmen meşru davası yoluna kurban verdi. Elinizde bulunan bu şiir kitabı, hep çektiği acı, işkence ve özlemli günleri göstermektedir” deniyor.

Bu cümleler bile, şairimizin Irak’ta ki Türklerin, Türkmenlerin davası içerisindeki yerini göstermesi bakımından yerli olmalıdır diye düşünüyorum.

Kitap içindeki şiirler, başlıklarıyla bile duygu zenginliği, mesaj verme getirme bakımından önem taşıyor. Sayfa 4’te başlayan, “Kerkük’ü baş koymak” adlı, başlıklı şiirden bir bölüm, ilk bölüm efendim. Buyurun:

Mezarda taş koymuşam,

Göz üste kaş koymuşam,

Türk’ten ayrılan günden,

Gözlerde yaş koymuşam,

Milletle toprak için,

Kerkük’e baş koymuşam

Dikkat ettiniz mi: Mısraların şekillenmesi, kelime yapısı ne kadar güçlü. Önce yaşayan, sonra duyan, arkasından düşüncelerini, şekillenmiş düşüncelerini mısralara döken Sadun Köprülü’lerin sayısı fazla olmasa gerek!..

Kerkük Türklük duygusu şiirler, annelere hiataben kaleme alınanlar, çocuklar, okuma sevgisi, şehitlerimizin hüzün veren hatırlanışları, Kerkük’teki kara Temmuzlar, Milli duygulu şiirlerin hepsi Türklük duygu zenginliğine doğru koşuyor, Sadun Osman Köprülü kalemiyle bizimle kucaklaşıyor efendim. Sayfa 97’deki “Gönül Sevgisi Kerkük” başlıklı şiirden:

Sevgisi yüreğimde yıllar yaşayıp duran,

Fer narin güzelliğin aydın şiirin Kerkük,

Gönüller arasında köprüler evler kuran,

Sen süslü gelin gibi gözüme görün Kerkük

Kitabın kapağında “Sadun Köprülü”, iç kapakta “Köprülü” Taife Kasapoğlu’nun önsözünde “Köprülü” ama arka kapakta “Sadun Osman Köprülü.Tebriklerimi sunuyorum efendim.

Sadun Köprülü:1957 yılında Kerkük’e bağlı Altunköprü kasabasında dünyaya geldi. İlk şiiri 1969 yılında Kardaşlık dergisinde yayınlandı. Lise ve üniversite tahsilini Bağdat’ta tamamladı. Hukuk Fakültesini bitirir bitirmez Avukatlığıa başladı. İşe başlamasından bir hafta sonra Türkçülük suçlamasından tutuklandı ve 17 yıl hapis yattı.