IRAK TÜRKMENELİ SAĞLIK ve EĞİTİMİNE DESTEK FAALİYETLERİ

Selçuk Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Metin Aksoy ve Eczacılık Fakültesi Dekanı sayın Prof Dr. Yavuz Bağcının desteği ile Selçuk Ü. Eczacılık fakültesinde yüksek lisans ve Doktora öğrenimi görmek üzere beş Türkmen eczacının şubat 2022 de kayıtları yapılmış öğrenimlerine başlamışlardır.
Ayrıca Irak sağlık sektörünün en büyük eksikliklerinin biri olan hemşire eğitimi konusunda da girişimlerde bulunduk ve Hemşirelik Fakültesi Dekanı sayın Prof. Dr. Sema Yılmaz ve yardımcısı sayın Prof. Dr. Kemal Kısmetin desteği ile dokuz Iraklı Türkmen hemşirenin teorik ve pratik eğitimleri başarı ile tamamlanmış Hemşirelik eğitim sertifikalarını almış Türkmeneliye dönmüşlerdir.
Önümüzdeki aylarda Hukuk fakültesi (Avukatlar) ve Mühendislik fakültesi ( Türkmen mühendisler ) in eğitimleri ile hizmetimizi sürdüreceğiz. Bu projemizde emeği geçen başta sayın rektörümüz olmak üzere, tüm yetkililere, Adil Beyatlı beye ve Adnan Şekerci beye teşekkür eder saygılarımı sunarım.
Op. Dr. Aydın Beyatlı
İbni Sina Geliştirme ve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı Başkanı