Irak Türkmen Edebiyatı Azerbaycan Yazarlar Birliğinde Konuşulacak

Cuma, 18 Nisan 2016 tarihinde Azerbaycan Yazarlar Birliği Natavan Klubunde Irak Türkmen Edebiyatı konuşulacak. Irak’tan Konuşmacı olarak Dr. Mustafa Ziya ve Dr. Şemsettin Küzeci Azerbaycan’dan ise Prof. Dr. Gazanfer Paşayev ve Dr. Ganire Pashayeva konuşmacı olarak katılacaktır. Paneli Ekber Qoşalı yönetecek. Ardından da Dr. Şemsettin Küzeci’nin Nevruz Çiçekleri Kitabının takdimatı yapılacaktır.