Bir Damla Gözyaşı

Bir Damla Gözyaşı
Bir damla göz yaşı derdleri udur
Tarixi yazılan qelem kimiyem
Hakkın edaletin sonucu budur
Dinsizin elinde elem kimiyem
Yazma yaddaşıma esrin şairin
Bastırma torpağa mezarsız qalsın
İtler hürüyerken Əhməd Cavadın
Ruhu o göylerin canını alsın
Edebiyyat sönür tarix pozulur
Kimler adam olur kimler soyulur
Her yuxu tersine eyyam yozulur
Adlar deyişik düşür ,, İnsan” qoyulur…