Free Porn
xbporn
Home Yazarlar Dr. Şemsettin Küzeci Irak’ta Türkmen Tarihinin Yazarı Şakir Sabır Zabit

Irak’ta Türkmen Tarihinin Yazarı Şakir Sabır Zabit

Vefatının 27 Yılında

Irak’ta Türkmen Tarihinin Yazarı

Şakir Sabır Zabit

Şakir Sabir Zabit

Kerkük, 1913-1990

Dr. Şemsettin Küzeci 

“Hayat uzun ömürle değil, görülen işlerle ölçülür”.

Araştırmacı, yazar ve yayıncı Şakir Sabır Zabit 1913 yılında Kerkük’te doğdu. İlkokulunu Kifrı’de, Ortaokulu Kerkük’te ve Liseyi de Bağdat’ta bitirdi. 1938‘de Harbiye’den mezun oldu. Irak ordusunda subay olarak görev yapan Zabit,  1959 yılında Albay rütbesindeyken emekliye ayrıldı. Şakir Sabır Zabit’in subay olduğu için “Zabit” soyadını kullanmıştır.

Arapça ve Türkmence eserleri olan yazarımızın en önemli kitaplarından Bağdat 1961 yılında basılan “Irak’ta Türkmen Tarihinin Özeti” adlı eseridir. Kitabın önsözünü Iraklı bir bilgin olan Mustafa Cevat yazmıştır. Dikta Irak rejimi döneminde bu kitabın basılmasından dolayı Zabit yargılanmıştır. Ender bir çalışma niteliğini taşıyan bu eser, Irak Türkmenlerin tarihi geçmişini, soy kütüğünü tanıtmayı amaçlamış, Arapça yazılan önemli bir şaheserdir. Zabit’in diğer önemli eserlerinden biri de “Kerkük’te İçtimai Hayat” adını taşıyan eserdir. Zabit bu eserde Irak Türkmenlerinin özellikle Kerkük’te Türkmen toplumunun yaşantılarını, folklorunu, edebiyatını, sanatını, basınının ve sosyal hayatlarını örneklerle ve titizlikle ele almıştır.

Yazar Zabit en tarih ve folklor konularına ciddi bir şekilde benimsemiştir. Türkmen Basını konusunda da verimli çalışmaları vardır. Arap toplumunu Irak’ta asil unsur olan Türkmenlerin folklorunu tanıtmak amacıyla “El-Turas El-Şabi” adında Bağdat’ta bir dergi çıkarttı. Birkaç dilde yayınlanan bu dergi birkaç yıl sonra yayını rejim tarafından durduruldu…

Zabit, 1964 yılında Arapça ve Türkmence “Irak” adında haftalık bir gazetenin yayınladı. Bu gazete 62 sayı basıldıktan sonra aylık bir dergiye dönüştürüldü ve 8 sayı çıktıktan sonar 1968 yılında kapatıldı.

Yazar ve tarihçi Şakır Sabır Zabit’in tarihi çalışmaları ve yaratıcılığı sayesinde Irak’ta Türk varlığı konusu aydın kesimi tarafından ivme kazanmıştır. Türkmen toplumunun tanıtımına büyük katkısı olmuştur. Zabit yığılmadan ve korkmadan büyük bir cesaretle Irak Türkmen tarihini yazarak tüm Dünya’ya ömür boyu hatırlanacak bir şekilde bir mesaj vermiştir.

Acı bir hastalık nedeniyle 31 Ocak 1990 tarihinde Bağdat’ta vefat etti.

 

 Eserleri:

 -Irak Türkmenleri Ağzında Atasözü, Bağdat 1962

-Kerkük’te İçtimai Hayat, Bağdat 1962

-Bayat Aşireti hakkında araştırma, Bağdat 1965

-Zabit’in Mektebi, Bağdat 1968

-Bizdeki Ahlak Ve Ahlak Anlamı Derdi, Bağdat 1966

-Zabit’in Gözyaşları, Bağdat 1968

-Zabit’in Güzgüsü, Bağdat 1968

Ayrıca, Arapça yayınlanmış 4 kitabı daha vardır

Kerkük’te Evlenmek

Adata 18-25 yaşlarında gençler evlendirilirdi. Aranan Kız namuslu bir evden olması birinci ve güzellik ikinci sayılırdı. Genç, refikası olacak kızı görmek zor idi. Anne ve hemşire ve diğer kadınlar ev ev gezerler su içmek bahanesiyle kızları görürler. Bir de güzelletme işlerini gören ve dolaysıyla ev girip ev çıkan bu çeşit kadınlar kızlı evleri anlatır belki birlikte evler gezerler namuslu, marifetli güzel bir kız görürlerse onu denerler, ağzının kokusu gelmesin, dikiş bilir, ekmek yapar evi idare edebilir, cisminde bir ayıp olup olmadığını anlamak için kızı hamamda da görürler, beğenildiyse “Kaşla göz, kalmadı söz” istenilmesinde talaş edilmemesi için “Ağızla burun, kapıda durun” beklenilmiş ise “Kaşla dudak, yerivin gideğ” Atalar sözü kullanırlardı. Bir kızın güzelliğine “Ay diyer sen bat men çıhıram” diyerler. Merhum Molla Sabır Efendi, Kızın güzellikleri için bunları yazmıştır:

“Mine boylu, Fındık burun, Ela gözlü, çatma kaşlı, kaytan dudak, pembe yanak, ince belli, İnci diş, Çelebi ayak, Kalem parmak, Hiyar bilek, Şüşe gerdanlı, Ay suratlı, Sırma saçlı, Kemend hörüklü, Sona yerişli, Çarhma Yeriş, Ceyran bakışlı”.(Kerkük’te İçtimai Hayat,1962)

 Bu Şakır Sabır Zabit’in vefatının 27 yılıdır. Bu münasebetle Zabit’in Vefatının 40. Gününde Şubat 1991 yılında Bağdat Türkmen Kardaşlık Ocağında düzenlenen Anma toplantısında yazıp okuduğum “Zabit’in Ardından” başlıklı şiirimi ilk kez olarak yayınlıyorum.

File0022231

Şakır Sabır Zabit’in Ardından

Özgür özgür yazdın Türkmen tarihin

Örnek ettin halka saçının ağın

Serbest yaşam için çektin bayrağın

Git gömütün nurla dolsun ey Zabit

Soy kefeni sana uymaz bu tabut

 

Hur tarihe kurban verdin canını

Ulu şehit için döktün kanını

Sergiledin ömrün güçlü şanını

Git gömütün nurla dolsun ey Zabit

Soy kefeni sana uymaz bu tabut

 

Gittin uzaklara dönmeyeceksin

Severlerin birde görmeyeceksin

Ama gönüllerde ölmeyeceksin

Git gömütün nurla dolsun ey Zabit

Soy kefeni sana uymaz bu tabut

 

Özgür tarihi seçtin özlem içinde

Gözyaşınla çizdin türlü biçimde

Doğru öğütlerin büyür içimde

Git gömütün nurla dolsun ey Zabit

Soy kefeni sana uymaz bu tabut

 

Çaktı yıldırımla suladı daşın

Yurd uğrunda koydun o karlı başın

Toprağa götürdün koskoca yaşın

Git gömütün nurla dolsun ey Zabit

Soy kefeni sana uymaz bu tabut

 

Giderken ardından yapraklar soldu

Dönülmez bir yol var yolun o yoldu

Neşeli gönlümüz gam keder doldu

Git gömütün nurla dolsun ey Zabit

Soy kefeni sana uymaz bu tabut

                       Şemsettin Küzeci

1990 Bağdat

Dr. Şemsettin Küzecihttps://kerkukgazetesi.com
Dr. ŞEMSETTİN KÜZECİ Araştırmacı, eğitimci, gazeteci, şair, yazar Şemsettin Küzeci; 1965 yılında Kerkük’te doğdu. 1989 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı (1992-1996). Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence radyosunda “gençlik ve spor” programları hazırlayıp sundu (1992-1995). Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan “Yurt” gazetesi, “Kardeşlik ve Birlik Sesi” dergilerinde yayınladı. 1993 yılında Irak rejimi tarafından tutuklandı. Üç ay Tikrit muhaberatında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 2015 yılında Musalla Lisesinde Lise öğretmeni olarak çalıştığı mesleğinde kendi isteği üzerinde Kerkük’te emekliye ayrıldı. 1996 yılında siyasi nedenlerden dolayı Irak’ı terk ederek Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı (1999-2003). Kerkük Gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de muhabir, programcılığı ve haber müdürü olarak çalıştı (2005-2009). 2008 yılında “Irak Basın Tarihi” üzerine Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünde “Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Basın Tarihi” konulu yüksek lisansını ve 2010 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde “Irak Televizyonları” üzerine doktorasını yaptı. 2009-2019 yılları arasında Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müdürü, 4 Şubat 2019 ile 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında (ORSAM) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde Türkmen ve Medya uzmanı olarak görev yaptı. 16 Temmuz 2020 tarihinden beri Türkmeneli Vakfı Başkanlığından basın danışmanı olarak görev yapmaktadır. Sürekli basın kartı sahibi olan Küzeci, aynı zamanda Kerkük Gazetesi genel yayın yönetmeni ve Türkiye temsilcisi görevini sürdürmektedir. 2020 yılından beri Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şb. Yönetim kurlu üyesidir. Irak Türklerini; Türkiye, Türk dünyası ve uluslararası faaliyetlerinde gerçekleşen onlarca kongre, kurultay, konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 400’ye yakın uluslararası hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, Azerbaycan’da VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine “Fahrî Doktora” Payesi verildi. 2022 yılında da Türk Dünyası Akademisi tarafından kendisine “Fahri Profesörlük” Unvanı verildi. Küzeci’nin bazı eserleri ve yazıları Arapça, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rus, Özbek, Kazak dillerine tercüme edilmiştir. Basılmış 60 adet eserinden bazıları; Suçum Türk Olmaktır, Kerkük şairleri, Irak Basın Tarihi, Türkmeneli Edebiyatı, İçimizdeki Kerkük, Kerkük Soykırımları, Kerkük’ün Mili Şairi Mehmet İzzet Hattat, Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci, Nevruz Çiçekleri (Türk Dünyası Kadın Şairleri), Ortadoğu’da Türk Katliamları, Sinan Sait, Türkmen Milli Takımı, Şehit Hüseyin Demirci (Tembel Abbas), Sarmaşık Duygular, Osmanlıdan Günümüze Irak’ta Türkçe Dergiler, Kerkük’ten Azerbaycan’a, Horyatlarım, Kerkük Katliamı, Telaferli Felekoğlu, Kerkük’ten Sesleniş, İçimizdeki Kerkük, Telafer Şairleri… İletişim: www.skuzeci.com skuzeci@gmail.com (+90) 533 255 26 60
RELATED ARTICLES

IKBY Parlamento seçimlerine 11 Türkmen aday katılacak!

ITC IKBY'deki parlamento seçimleri için aday listesini sundu. ITC Erbil Seçim Dairesi Sorumlusu Fikret Lütfü, ITC’nin Erbil’de seçimler için 11 adayının olduğunu kaydetti. ITC’nin Erbil’deki...

Türkmen Bakan Maruf, “Irak’ta kota sisteminin başarılı olmadığını” söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak’ta etnik ve...

ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Biden, Başkan Yardımcısı Harris'i aday...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

IKBY Parlamento seçimlerine 11 Türkmen aday katılacak!

ITC IKBY'deki parlamento seçimleri için aday listesini sundu. ITC Erbil Seçim Dairesi Sorumlusu Fikret Lütfü, ITC’nin Erbil’de seçimler için 11 adayının olduğunu kaydetti. ITC’nin Erbil’deki...

Türkmen Bakan Maruf, “Irak’ta kota sisteminin başarılı olmadığını” söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak’ta etnik ve...

ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Biden, Başkan Yardımcısı Harris'i aday...

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir doğal gaz gemisi alıyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına katılmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'dan dönüşünde uçakta...

Recent Comments

error: İçerik korumalıdır !!