Türkmeneli’nde Âşıklık Geleneği

2021 Yılı Hacı Bekteş-i Vel’i Yılı etkinlikleri kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansının ortaklaşa düzenledikleri “Âşık Sanatı” Sempozyumunda “Türkmeneli’nde Âşıklık Geleneği” bildirimi araştırmacı, gazeteci ve yazar Dr. Şemsettin Küzeci tarafından sunuldu. 29-31 Temmuz 2021 tarihlerinde Kapadokya Üniversitesinde yüzyüze ve çevrim için gerçekleşen Sempozyuma çok sayıda yurt içi ve yurtdışında akademisyen, araştırmacı, yazar ve âşıklar katıldı.