Türkiye Yazarlar Birliği İstiklâl Marşı şairimizi 27 Aralık’ta anıyor

27 Aralık, büyük şairimiz Mehmed Âkif Ersoy’un vefatının 80. yıl dönümü. İstiklâl Marşı şairimiz 27 Aralık 1936’da vefat etmiş, dönemin yönetimi İstanbul valiliğini ve Üniversite rektörlüğünü tören yapılmaması ve cenazeye katılınmaması konusunda uyarmıştı. Ertesi günkü gazetelerde Millî marşımızın şairinin vefatı üç beş satırlık haberlerle duyuruldu. Gençlik ve halkımız Mehmed Âkif’e sahip çıkarak unutturmak isteyenleri boşa çıkardı.

Mehmed Akif’in vefat yıldönümlerinde anılması, o günden beri gençliğin ve halkımızın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Türkiye Yazarlar Birliği 1978’den beri aksatmadan Millî şairimizi Ankara’da Millî Macadele sırasında ikamet ettiği Taceddin Dergahı’nda anıyor.

Bu sene Mehmed Akif’in vefatının 80. yıl dönümü. TYB Taceddin Dergahı’nda 10.30’da başlayacak anmadan sonra, öğleden sonra “80 yıl sonra Mehmed Akif Bilgi şöleni” ile büyük şairimizi anacak. Bilgi şölenine Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri ve yazarlar bildirileri ile katılacak.

Türkiye Yazarlar Birliği Mehmed Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan, yaptığı açıklamada “Daha önce Mehmed Âkif’le ilgili 8 bilgi şöleni yapan TYB, bildirileri 8 cilt halinde yayınladı. 9. bilgi şöleninin bildirileri de kitap olarak yayınlanacak” dedi.

Toplantıya bildiri ile katılacak isimler ve bildiri başlıkları şöyle belirlendi:

Abdülvahit İmamoğlu (Prof. Dr.): Mehmet Akif’in Müslümana Bakışı

Abuzer Kalyon (Yrd. Doç Dr.): Mehmet Akif’in Mısır Günleri

Adnan Karaismailoğlu (Prof. Dr.): Safahât’ta Hicrân ve Himmet Kavramları

Alaattin Karaca (Prof. Dr.): Mehmet Âkif, Said Halim Paşa ve Hüseyin Kazım Kadri’de Terakki Meselesi

Beyhan Kanter (Doç Dr.): Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Mekânın Anlam Alanları

Caner Arabacı (Prof.Dr.): Âkif ve Abdülhamit İlişkisi

Cengiz Karataş (Yrd. Doç. Dr.): Safahat’tan Hareketle Mehmet Âkif’te “Mefkûrecilik” yahud Büyük Umutlar

Cevat Özyurt (Prof. Dr.): Nostalji Şairi Olarak Mehmet Âkif

Dinçer Atay (Araş. Gör): Müslüman Doğu Toplumlarının Eleştirisini Mehmet Âkif’in Leyla Şiiri Bağlamında Bir Asır Sonra Yeniden Okumanın Zarureti

Gürsay Solmaz (Yrd. Doç. Dr.): Türk Okul Tiyatrolarında Mehmet Âkif’in Eserleri ve Etkileri

İbrahim Tüzer (Doç.Dr.): Bir İroni Olarak Mahalle Kahvesi ya da Mehmet Âkif’te “Hayat-I Aile”

Kibar Ayaydın: Mehmet Âkif’in Şiirlerinde “Cehaletin” Tenkidi ve “Millî Uyanışın” Ele Alınışı.

Levent Bayraktar (Doç. Dr.): Mehmet Âkif’in Güncelliği

Mahmut Öztürk (Yrd. Doç. Dr.): Erişgil’in Akif Hakkındaki Bir Yanılgısını Tashih

Mehmet Güneş (Doç. Dr.): Nesillere Öncü ve Örnek Üç İdealize Şahsiyet Abidesi: “Asım”, “Gül Yetiştiren Adam” ve “Yedinci Oğul”

Mehmet Kurtoğlu: Mehmet Âkif ve Babanzade Ahmed Naim’in dostluğu

Mustafa Özçelik: Mehmet Âkif’in Bir Muallim Olarak Portresi

Nazif Öztürk (Dr.): İstiklal Marşı’nın Yazıldığı Taceddin Dergahı’nın Vakfiyesi

Sefa Yüce (Doç. Dr.): Kendisini Milletine Adayan Büyük Şahsiyet Mehmet Âkif

Selma Günaydın: Mehmet Âkif’e ve Sanatına Yöneltilen Eleştiriler

Turan Karataş (Prof. Dr.): 80 Sene Sonra Mehmed Akif’i Hatırlamak İçin 40 Sebep

Yusuf Turan Günaydın: Mektup Neşirleri Bakımından Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlürreşâd