Türkiye Dışişleri Bakanı Irak Türkmen Cephesi Başkanını kabul ett.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan Ankara’da temaslarda bulunmak üzere yapmış olduğu bir dizi görümeler kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nu da ziyaret etti. Makamına kabul edilen Hasan Turan ve çiçeği burnunda ITC Türkiye temsilcisi Kutluhan Yayçılı, Çavuşoğlu tarafından tebrik edildi. Daha sonra Irak’ta cereyan eden gelişmeler hakkında ITC Başkanı, Çavuşoğlu ile Türkmenlerin durumunu paylaştı..