Sevilay Yüncü’de Aşk Gerek

AŞK GEREK

Dertlendim durdum hep dünya ilinde,

Yabanda bekledim gezdim divane,

Ne haldeyim bilmem, ağzım söylerde,

Harflerden lisan değil, söylemez dil gerek imiş.

İbretle bakmayan, göz biçare,

Zaman aciz kalmış, tayyi mekane,

Yedi parça hulle bezenmek mümkün,

Zahiri ateş değil, bedene köz gerek imiş.

Eşiğine vardım, eyledim eman,

Âlemler önünde nicedir zaman,

Elimden tutmazsa hallerim yaman,

O yare ulaşmaya yol değil, hal gerek imiş.

Eyyy gafil can uyan mahşer yakındır,

Şeytan kol geziyor, iman sakındır,

Öldür nefsin mezar taşı kapındır,

Arş-ı alaya çıkmaya meğer AŞK gerek imiş…

   Sevilay YÜNCÜ

                                                           13.12.2021