Şemsettin Küzeci’nin Irak basın tarihi kitabı Arapça basıldı.

 

Yunus Küzeci/ Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Kerkük Gazetesi Genel Yayaın yönetmeni Dr. Şemsettin Küzeci’nin Ankara Gazi Üniversitesinde hazırladığı Master Tezi “Irak Basın Tarihi” ve Hollanda’da “Global Lahey Universty” de hazırladığı “Irak Televizyon Tarihi” doktora tezi Türkmen edebiyatçı Metin Abdullah Kerküklü tarafından Arapçaya tercüme dilerek Merkezi Ankara’da bulunana Kerkük Kültür derneği tarafından basıldı. Kitabın editörlüğünü Irak Gazeteciler Cemiyeti Kerkük Şb. Başkanı Gazeteci Mehmet Hüseyin Dağıstanlı ve Irak’ın Spikerler Şeyhi Nihat Avcı yaptı. 210 sayfa olan kitap 150 yıllık Irak Basın tarihini yansıtmaktadır. Aynı zamanda Irak’ta yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve Süryanilerin yazılı, görsel, işitsel ve dijital basını araştırılıp kitap haline getirilmiştir.