Şemsettin Küzeci Türkiye Yazarlar Birliğinde Irak Türkmen Edebiyatını Anlattı

Kerkük özel-Ankara/Türkiye Yazarlar Birliği Ankara şubesi tarafından 2 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da düzenlenen Konferansta “Dünden Bugüne Irak Türkmen Edebiyatı” Kerküklü gazeteci yazar Dr. Şemsettin Küzeci tarafından anlatıldı. Konferansı yöneten TYB Ankara Şb. Başkanı Mehmet Sait Uluçay açılış konuşmasında Irak Türkmen edebiyatı ve konuşmacı Şemsettin Küzeci hakkında kısa bilgi, ardından da Küreci’yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti. Küzeci konuşmasında, Önce Irak Türkmenlerin Irak’a yerleşmelerini, kültürlerini, edebiyatlarını ve sanatlarına değindi. Irak topraklarında 6 Türk devletinin kurulduğunu söyledi. Irak’taki Türklerin milli mücadele yolunda 1918-2019 yılları arasındaki vatanperverliklerini anlattı. Irak Türkmen edebiyatı 400 yıl Osmanlı ve umum Türk edebiyatının önemli bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Türkmenler son 100 yıldır Kültür ve sanatlarıyla mücadelelerini sürdürdüler. Aksi takdirde Suriye Türkmenleri gibi asimile edilirdiler. Dedi.

Gazeteci, şair, yazar Şemsettin Küzeci, Irak Türkmen yazılı edebiyatı Usta şair Nesimi ile başladı, Fuzuli, Fazlı ve Ahdi ile devam etti. Günümüze kadar uzanana süreçte Irak’ta yüzlerce Türk şairi divan, hece, serbest, halk ve horyat ile şiir türlerinden ürünler verdiler. Bu şairler ürünlerini yeni Türkçe yazmış olsaydılar bugün Türk dünyasında daha çok tanınmış Kerküklü şair görebilirdiniz. Dedi.

Koşmasında Irak Türkmen şairlerinden Osman Mazlum, Şey Rıza, Mehmet İzzet Hattat, Salah Nevres ve kendi şiirlerinden örnekler okudu. Konferansta Küzeci ayrıca Telafer şairlerinden bahsetti. Daha sonra Telaferli Şair Miktad Havdioğlu, Sadık Yahyaoğlu ve Ammar Slooğlu’yu kürsüye davet ederek birer Telafer Şiiri okudular. Konuşmasının sonunda kitaplarını okurlarına imzalayarak hatıra fotoğrafı ile konferans son buldu.