SALAMELEKÜM

SALAMELEKÜM

GÜLAYE RİZAYEVA ŞINIXLI

Salamla başanıb ezeli ülfet

Salamla başlanıb xilqete hörmet

Salamla başlanıb mehr-mehebbet;

Secde eyleyirse salama her kim salameleküm

İnsanı insana yovuşdurubdur

Xatadan, beladan sovuşdurubdur

Seveni sevene qovuşturubdur

Adalet eşqine verilen höküm salameleküm

Derin deryalarım, gur axan çayım

Gündüzler güneşim, geceler ayım

Salamdır cahana sovqatım payım

İncidir, gövhedir hem de lel yüküm salameleküm

Ne ucuz tut onu ne yarıda qır

Salamdan bahalı bexşiş var mıdır?

Salam yaradana etiramımdır

Ezeli-ebedi qüdretli hâkim salameleküm

Açılan seherler düşen axşamlar

Ümidler qoynunda alışan Şamlar

Müqeddes ayalar, şahi imamlar

Cismime can veren möcüzü hâkim salameleküm

Gülayayam, özüm gördüm bihalam

Adını çeken tek qeyb oldu belam

Sacdagahım Kaba evim, Kerbalam

Her an seninledir eşqim meslekim salameleküm