Olaylara Dayanan Kerkük Horyatları (1)

“Kemal derdi

Mende var kemal derdi

İstiklal bir gül idi

Onu da Kemal derdi”

Mustafa Kemal Atatürk tüm Türk dünyasında olduğu gibi Irak Türklerinin de kurtarıcısı görülmektedir. Lozan Antlaşması’nın sonucu Mustafa Kemal’ i son derece yaralamış fakat Musul’u misak-i milliye katmaya ömrü vefa etmemiştir.

Kerkük’te evlere Atatürk’ün resimleri asılmıştır, onun fikri istiklalci ruhu Türkmen balalarına işlenmiştir. Yukarıdaki hoyrat bir lise talebesi olan Ekrem Tuzlu tarafından bir tiyatro oyununda okunmuştur ve çok tepki almıştır. “1954 yılında Tuzhurmatı Lisesi’nde iken katıldığı bir  tiyatro oyununda milliyetçilik duyguları iyice ön plana çıktı. Özellikle burada okuduğu iki hoyrat ile duygularını açığa vurdu:

“Kemal başa

Taç koymuş Kemal başa

Türk’ün kara bahtını

Ağ etti Kemal Paşa”

***

“Kemal derdi

Mende var kemal derdi

İstiklal bir gül idi

Onu da Kemal derdi”

Kaynak: Binnur Yılmaz