“Mum Kimin Yanan Kerkük!”

“Mum kimin yanan Kerkük!”

 Mevlüt Uluğtekin YILMAZ

 Sevgili Okuyucum; Kerkük ağzıyla ifade ettiğim başlık, günümüzde gerçekten gönüllerimizde yanıyor! Bu yürek yangınını, iki hafta önce büyük sanatçımız sevgili KıraçKerkük’ün Zindanı” türküsüyle toplumu uyardı… Ve elbette tüm aydınlarımız da en sert biçimde düşüncelerini ifade ettiler ve etmekteler. Bu aydınlarımızın Kerkük konulu açıklamalarını sizlere çok kısa bölümlerle –köşemin aldığınca– sunacağım.

Türk Ocakları Ankara Şubesi Başkanı Sayın Türkân Hacaloğlu Hanımefendi Basın Açıklaması’nda şöyle diyor: “Kerkük, Türkiye coğrafyasının kilit noktasıdır. Anadolu Türkleşmeden önce Kerkük ve yöresi Türkleşmiştir. Musul eyaleti, sadece petrol için Türkiye’den koparılmamıştır. Türkiye’nin millî birliğini tehdit etmek için de Musul ve yöresi Türkiye sınırları dışında bıraktırılmıştır. (…) “Referandum sırasında bilinmeyen bir sebeple Barzanî Türkiye’ye davet ediliyor ve devletlerarası hukukta hiçbir yeri olmamasına rağmenpeşmerge paçavraları Türkiye’de gönderlere çekilerek ağırlanıyor. Barzanî döner dönmez Kerkük’e bu paçavralar asılıyor. Türkiye önce hiç ses vermiyor. Kamuoyunda tepkiler artınca da tepkileri önlemeye yönelik, yumuşak tonda suya sabuna dokunmayan mesajlar verilmektedir. Avrupa’ya kafa tutan Türkiye, Barzanî eşkıyasına ciddi bir lâf etmiyor veya edemiyor.  Neden diye sormak hepimizin hakkıdır.”

Asker kökenli değerli aydınımız Sayın Babür Hüseyin Özbek Kerkük’ün ‘tartışmalı’ Statüsü konulu uzun analizinden bir küçük bölüm. (…) “99 yıl önce 25 Ekim 1918’de Kerkük İngilizler tarafından işgal edildi. İşte o gün o bölgede gönderlerdeki Türk bayrakları indirildi. Ülke İstiklal Harbi’nin sancıları ve yokluklar içinde idi. Çok yönlü sıkıntı vardı. Ve 5 Haziran 1926’da Ankara Antlaşması ile hem Kerkük’ü hem de Musul’u İngiliz emperyalizmine terk ettik. (…) “Irak’ta ülkenin tek geliri petrol ve petrol ürünleri. Kerkük Basra’dan sonra en büyük petrol rezervlerine sahip kent, tüm üretimin % 40’ı bu bölgedeki kuyulardan çıkıyor. İl sınırları içinde yüksek kalitede, dünya normlarının da üstünde “iyi”denen bir graviteye sahip 5 petrol kuyusu var. Ancak bu kuyular ve bölge 2014’ten sonra Amerikan uydusu Erbil kontrollü KYP ve KDP’li Peşmerge’nin emrine girdi.”

Asker kökenli bir diğer aydınımız ise Sayın Abdullah Ağar. Sayın Ağar’ın o müthiş analizinden çok küçük bir bölüm. (…) “14 Mart 2017 tarihinde Kerkük Valisi Necmettin Kerim bir genelge yayınlayarak ulusal günlerde Irak Bayrağı’nın yanında IBY bayrağının da Kerkük’ün tüm kamu kurumlarında asılmasını emretti. 14’ünde bizzat kendisi Valiliğe IBY bayrağını astı. Kürdistan bayrağı demiyorum, çünkü PKK başta olmak üzere IBY bayrağını tanımayan bazı terörize ve farklı yapılar var. Tartışmalara konu olan “Kürdistan ya da IBY bayrağı diye tanımlanan” bu bayrağa aslında geçmişin Pers imparatorluklarında rastlanıyor. İran’daki Perslerin eski başkenti Persepolis’te bu güneş amblemine sıkça rastlanıyor.” (İliştiri: Sevgili okuyucum; aydınlarımızın Kerkük konulu analizlerinin tamamını öğrenmek isterseniz, e. posta ile sizlere ulaştırabilirim).

Değerli okuyucum; Yüreğimizi yakan bir konuyu İstanbul’daki aydınlarımız 10 Nisan 2017günü dile getirdiler. O konu, Boğazlayan Kaymakamı Şehit Kemal Bey’in mezarı başında anma toplantısı idi. O gün orada olmayı çok isterdim. Şehidimizi unutmayan değerli aydınlarımızı sizlere tanıtmak istiyorum: Op. Dr. Altınok ÖZ, Kartal Belediye Başkanı,Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK, Erol GÜLER,  Dr. Mustafa KAVLU, Halil İbrahim ÇAKMAK,  Em. Tümg. Cumhur EVCİL, Ahmet TEKİN, Vedat ÖZBAŞ.

Ve Millî Düşünce… Türkmeneli Vakfı Danışmanı Dr. Mustafa Ziya, Millî Düşünce Merkezi‘nin 376. Bilgi Şöleni’ne katıldı. İşte çok kısa bilgiler: “Kerkük Valisi Necmettin Kerim Kürttür ve PKK taraftarıdır.”, “Bayrak konusu ABD’de kuruldu”, “Kerkük İl Meclisindeki Kürt sayısını ABD çoğalttı.”

Esen kalın efendim.