Krizler ülkesi Irak

Krizler Ülkesi Irak

Özdemir Hürmüzlü

Irak’ta iklimi havalar soğumaya başladı,ama siyasi havalar yeniden ısındı.Yolsuzluk ve kurumsuzluk dizeni hakim olduğu için devletin,tüm mekanizması engellerle karşı karşıya.

Bir aya aşkın bakanlar kurulu tarafından onaylananve parlamentoya gönderilen genel bütçe,hala mali komisyon tarafından inceleniyor.Bilindiği üzere,ülkede siyasi anlaşmasızlık ve protesto gösterileri yüzünden önce hükümet düştü ..sonra

2020 yılı genel bütçesi onaylanmadı ve mali krize yol açtı.Hal böyle ilken,2021 yılının genel bütçesi,basın ajanslarına düşen haberlere göre,çıkması çok zaman ister,zira Irak hem yolsuzluk hem de pandemi yüzünden borç bataklığana mahkum oldu,oysa Irak gibi doğal zenginliklere sahip olan bir ülkede mali krizin yaşanması çok gülünç.

Ülkede,partisel kazançlar,milli kazançlar üstünde geldiği sürece krizler devam edecek ve öyleki devleti karanlık bir tünele sürükler.Belli ki 2021 yılının genel bütçesini konuşmaya devam edeceğiz,çünkü parlamentodaki mali komisyon bütçenin maddelerinde derin değişiklikler yaptı,o yüzden hükümet bazı değişiklikleri anayasa mahkemesine götürme olasılığı çok yüksek.Unutmayalım ki,erken genel seçim yapılıp yapılmayacağı konusunda ülkenin siyasi atmosferini çok etkileyecek,zira bazı siyasi gruplar garanti almadan erken seçimlerin yapılmasına karşı çıkıyor şimdilik.

Kötümser olmak istemem, ama bu kasırgalı siyasi süreç içinde ülkeyi rahatlatacak bir gelişmenin yaşanması asla ihtimal verilmez. Krizler ülkesi Irak