Kerkük’ün Milli Şairi Mehmet İzzet Hattat’ın Hayatı ve Eserleri

          Kerkük’ün Milli Şairi Mehmet İzzet Hattat’ın Hayatı ve Eserleri

Kerkük Özel/Araştırmacı gazeteci yazar Dr. Şemsettin Küzeci tarafından hazırlanan ve Türkmeneli Vakfı tarafından da Ankara’da basılan Kerkük’ün ve Türkmeneli’nin Milli Şairi Mehmet İzzet Hattat’ın Hayatı kitaplaştırıldı. Yıllarca üzerinde çalışıldığı bu kitap 528 sayfadan oluşmaktadır. Üç temel bölümden olan Kitap Hattat’ın hayat serüveni ve kendisi ile ilgili tüm ayrıtılar yar almaktadır.

Kitabın Sunuş bölümünde Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Fatih Türkcan’ın sözü yar almaktadır. Giriş bölümünde kitabın yazarı Şemsettin Küzeci’nin kaleminden Hattat’ın hayatını neden ala aldığını ve kitabın bölümlerinden bahsetmektedir.

 Kitabın birinci bölümü Hattat’ın Hayatı ve Sanatı, bu bölüm 38 başlık altında yazılmıştır. İkinci bölümde Hattat’ın hakkında yazılanlara yer verilmiştir. Bu bölümde A şıkkında Hattat hakkında yazılan 42 yazarın kaleminden 50 civarında yazı yer almıştır. B şıkkında Hattat hakkında 30 şair tarafından yazılan şiirlere yer verilmiştir. C şıkkında ise Hattat hakkında basılan 2 adet kitap ve D şıkkı ise Hattat’ın yer aldığı 13 antoloji kitabın adı yazılmaktadır.

Kitabın üçüncü bölümünde Hattat’ın eserleri yer almaktadır. Bu bölümde 419 horyatı, 271 dörtlüğü,75 adet milli ve sosyal şiir,10 adet dini şiir ve 40 adet Hattat’ın yazdığı ve sanatçılar tarafından okunduğu şarkı sözlerine yer verilmiştir.

Kitabın son bölümü ise kaynakçadan sonra ekler bölümünde belgeler, fotoğraflar, yer aldığı antolojiler, dergi kapakları, radyo Röportajları, çizim, hat ve resimleri ve son şık ise Hattat’ın kendi kalemiyle yazdığı Arapça öz geçmişine yer verildi.

Ayrıca ekler bölümünde Hattat’ın Bağdat Kardaşlık dergisinde yayınladığı yazılarından da örnekler sunulmuştur.