KDP’nin 10 Ağustos’ta Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına Saldırısı

                                        Geçmişten Olaylar                                                                                                                     KDP’nin Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına Saldırısı

10 Ağustos 1998

                                                                              Dr. Şemsettin Küzeci

ITC Binası Tahribatı, 10 Ağustos 1998

1991 yılında K.Irak Güvenlik bölgesi olarak adlandırılan Erbil, Süleymaniye ve Dohok illerinde Kürt, Türkmen Arap ve Hıristiyanlar Saddam’a karşı muhalif olarak faaliyetlerini sürdürmekteydi. O üç vilayet ABD, İngiltere ve BM’nin güvencesi altında idi. Bölgenin idaresi Barzani’nin kontrolünde yürütülmekteydi. Türkmenler de orda ITC başkanlığında siyasi faaliyetlerini aktif bir şekilde yapmaktaydı. Ancak KDP ITC’nin faaliyetlerinden zaman zaman rahatsız olup bazı sıkıntılara yol açıyordu. 31 Ağustos 1996  tarihinde Barzani’nin Saddam’dan yardım istemesi ve Erbil’de Talabani’yi Süleymaniye’ye çıkarması operasyonu sırasında 30’a yakın Türkmen Saddam’ın Muhaberatınca tutuklanıp Bağdat’a infaz edildiler. Onlardan Aydın Şakir Iraklı ve Mehmet Reşit Tuzlu vd…

.1998 Tahribat (2) 1998 Tahribat 3 (2)

Bölgede ITC’den rahatsız olan KDP ve ITC içerisinde bazı bölünmelerin de olaylara neden olarak tahmin edilerek, KDP Peşmergeleri 11 Ağustos 1998 gecesi, saat 22.50’de ITC’nin Erbil’de bulunan daireleriyle kuruluşlarına KDP güvenlik yetkilileri tarafından gerekçesiz yere kahpece roketli saldırılar yapıldı. Yapılan saldırılardan sonra binaların içerisinde bulunan malzemeler saldırıyı yapanlar tarafından yağmalandı ve tahrip edildi. İnsanlık dışı olayda saldırılan daireler yağmalanarak, büyük maddi zarara uğratıldı. Çalışanları ve görevlileri tutuklanarak çeşitli işkencelere tabi tutulmuşlardır. Yağmalanan ITC daire ve büroları:

 1. ITC Başkanlığı,
 2. Eğitim ve Kültür Dairesi (yakıldı),
 3. S.S. ve Yardım Kuruluşları Dairesi,
 4. Şifa Dispanseri,
 5. TBH Binası,
 6. TP Binası,
 7. Türkmen evi,
 8. Güvenlik Dairesi, Başkanlık Binası
 9. Güvenlik Dairesi, Kurs Binası
 10. Siyasi ve Dış ilişkiler Dairesi,
 11. Birlikler Binası,
 12. Türkmeneli Spor Kulübü,

Türkmen toplumunun milli davasına karşı kin besleyenler, Türkmenlerin nihai zafere kadar mücadele etme inanç ve kararlığında olduğunu iyice artırmıştı bu olaylar.

 ITC Binası Tahribatı

Bu olayla ilgili Erbil’de faaliyet gösteren bazı Türkmen Kurum ve Kuruluşları bildiriler yayınladı. Onlardan aşağıdaki bildirileri aktarıyorum.

 ITC’DEN BİLDİRİ

ITC Başkanlığı, 10–11 Ağustos 1998 gecesi yağma ve talan olayının üzerinden 2 yıl geçmesi nedeniyle bir bildiri yayınladı. Bildirinin metni şöyledir:

Yüce Türkmen halkına

Mücadeleci Irak halkına

Bugün, 1998 yılının 10 Ağustosu 11’e bağlayan gecede ITC’nin sosyal, kültürel ve eğitim kuruluşlarının yanı sıra, çatısı altındaki partiler, bürolarına karşı işlenen silahlı saldırı ve yağmalama olaylarının 2’nci yıldönümünü yaşamaktayız.

Bugün gibi bir tarihte 2 yıl önce yasadışı bir grup silahlı arkalarına başıboşları ve teröristleri alarak, ITC’nin kuruluşlarına saldırmışlardır. Daha sonra da burayı yağmalayarak, ateşe vermişlerdir. Bununla da yetinmeyen bu teröristler, bu kuruluşları korumakla görevli insanlarımızı tutuklamışlardı.

Biz bu acılı münasebette kardeş Kürt ve Asurî halkları ile olan ve karşılıklı saygıya dayanan kardeşçe ilişkilerimizin pekiştirilmesini öngören ITC’nin ilkelerini hatırlatmak istiyoruz.

ITC’nin en önemli görevlerinden biri de bölgede barış ve istikrarın sağlanması için doğal bir ortam yaratmaktır.

Irak’ın toprak bütünlüğüne, demokrasi ve çoğulcu bir rejimin işbaşına gelmesine ve dikta rejimden kurtulmaya gönülden inanan ITC uluslararası insan hakları sözleşmelerinin kararları çerçevesinde, Türkmen halkının temel milli haklarını gerçekleştirmekte kararlıdır. Bu tür olayların tekrarlanmaması için bu yıl da andığımız bu acılı münasebetten ders almak için bir fırsattır.

Bu olayın önüne geçmek için ITC ve KDP yönetimleri arasında üst düzey görüşmeler yapılmıştır. Ne var ki, her iki taraf arasındaki ilişkiler, yalnız acılı bir olay meydana geldiğinde gündeme geliyor. Bugün andığımız olay bertaraf edilmiş olsaydı, her iki taraftan da kanların döküldüğü 11–12 Temmuz 2000 gecesi olayı meydana gelmezdi.

Biz, ITC olarak diyaloga dayanan ikili görüşmelerin yapılmasındaki kararlılığımızı sürdürürken, her iki tarafın kişiselliğine ve kardeşçe yaşamaya dayanan dengeli politikalar yaratmayı umuyoruz. Zira her iki kardeş Türkmen ve Kürt halklarını birbirine bağlayan din, akraba, komşuluk, toprak, tarih ve ortak gelecek gibi faktörler bulunuyor. Hepimizin sloganı barış, kardeşlik, fikir birliği ve ortak kader olsun.

Yaşasın ITC

Şehitlerimize ölümsüzlük

 

ITC Başkanlığı

10 Ağustos 2000

 

ITC’NİN ÇATISI ALTINDAKİ

TÜRKMEN PARTİ VE HAREKETLERİNİN

BİLDİRİSİ 

10–11 AĞUSTOS 1998 GECESİ YAĞMA OLAYINI KINADI

 

ITC’nin çatısı altındaki Türkmen parti ve hareketler, yayınladıkları bildirilerle 10–11 Ağustos 1998 gecesi yağma olayını kınadılar. Bildirilerde, bu tür olayların Türkmen milli mücadelesini etkilemediği ifade edildi. Bildirilerin metinleri şöyledir:

BİLDİRİ

 Bugün ITC kuruluşları ve partilerinin 1998 yılının 10 Ağustos’u 11’e bağlayan gecede maruz kaldığı silahlı saldırı olayının ikinci yıldönümünü yaşıyoruz. Meydana gelen olayda ayrıca daire ve kuruluşlar yağmalandı.

Kısa bir süre sonra kendisini toparlayan ITC faaliyetlerini eskisinden daha da canlandırdı. Bu olayı işleyenler için yüzkarası kaldı.

Biz TP olarak, bu olayı kınarken Türkmen halkının barışçı ve çağdaş bir halk olduğunu, kimsenin kendisine karşı herhangi bir saldırının yapılmasını istemediği gibi, hiç kimseye saldırmak istemediğini, kin püskürenlerin gözünde bir diken olduğunu tüm dünyaya duyurmak istiyoruz.

Sonuna kadar başı dik kalacak olan Türkmen halkı, başta bölge halkları olmak üzere tüm dünya toplumlarıyla da kardeşlik parolasına inanmaktadır.

Özgürlük ve barış yaymak yolunda çabalayan Türkmen halkı, haklı olduğu için hiç kimseden çekinmez ve haklarından fazla hiçbir şey talep etmiyor.

Herkes bilsin ki, bu saldırıları işleyenlerin yüzü karadır.

Bu saldırılar ayrıca demokrasi ve çoğulcu bir Irak içerisinde meşru haklarını gerçekleştirmek için çalışan Türkmenlerin gücüne güç katmıştır.

Yaşasın Irak halkları

Hayır, ve dostluk isteyenler, Irak ile bölge halkları arasındaki kardeşliği ve güveni bozmak isteyenlere yüz karası.

Türkmeneli Partisi

Yürütme Kurulu

Erbil 10 Ağustos 2000

BİLDİRİ

 

Irak Türklerinin siyasi hareketini yürüten Irak Türkmen Cephesi güvenli bölgede diğer muhalefet grupları gibi siyasi, kültürel, sosyal ve her türlü faaliyet yaparken, insanlık ve Türkmen düşmanı tarafların kıskançlığını uyandırmaktadır. Türkmen toplumunun varlığı ile milli haklarına engel olabilmek maksadıyla, gerek ferdi gerekse toplu şekilde tecavüz ve silahlı saldırıda bulunmaktadır.

Bunlardan biri de 10–11 Ağustos 1998 gecesi Erbil’de, Irak Türkmen Cephesi parti ve kuruluşlarına yapılan silahlı saldırıdır. Türkmen toplumunun siyasi yönetimi hedef alan bu saldırı sonucu, çok sayıda insanımız yaralanmış ve bürolarımız tamamen silahlı gruplarca işgal edilerek, yağmalanmıştır. Ama gücünü halkından alan Irak Türkmen Cephesi kısa bir sürede toparlanarak, Allah’a şükürler olsun tekrara ayakta durabilmiş, faaliyetlerine büyük bir azimle tecavüz ve saldırılarının 2’nci yıldönümünü anarak, olayı şiddetle kınıyoruz.

Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin.

Irak Milli Türkmen Partisi

Yürütme Kurulu

Erbil 09.08.2000

BİLDİRİ

 Yüce Türkmen halkımıza

Bugünlerde 1998 yılının 10 Ağustos’u 11’e bağlayan gece meydana gelen üzücü olayın 2’nci yıldönümü yaşamaktayız. O gecede bir grup terörist ITC kuruluşları ve parti bürolarına saldırmış, burayı yağmalayarak, ateşe vermiştir. Bu terörist gruplar, Irak’ta Türkmenlerin haklarını elde etmek amacıyla, parlak bir gelecek için onurlu Türkmenlerin aydınlığıyla yürüyen ITC kuruluşlarından saçan şuleyi söndürmeyi istiyorlar.

Biz TBH olarak bu acılı münasebeti anarken, azmimizi Türkmen halkından alarak ITC ve partilerinin mücadele verdiği hedeflere doğru azim ve ısrarla yürümekteyiz. Demokrasi, çoğulculuk, insan hakları ve terörle mücadele yeni evrensel düzendir. Ancak o gecedeki olaylar bu vasıflardan çok uzaktır. O gecede yapılan saldırıyı şiddetle kınayan TBH yönetimi, sabır ve ibretleri o acılı münasebetten almaktadır. Bu tür uygulamaların Türkmen halkının mücadele sürecini engellemeyeceğine inanan TBH yönetimi, meşru milli haklarımıza ulaşmak için arkasına halkı da alarak mücadele etmektedir.

Yaşasın mücadeleci Türkmen halkımız.

Ölümsüzlük yiğit Şehitlerimize.

Türkmen Bağımsız Hareketi

Erbil 11 Ağustos 2000

Türkmeneli Gazetesi,

Sayı: 283, 13 Ağustos 2000

 

 

TÜRKMENLER

ERBİL’DE BARZANİ’DEN

RAHATSIZDIRLAR

Kuzey Irak’ın Erbil şehrinden Türkmenler ve Türk Milli kuruluşları Barzani‘nin sürekli saldırısına maruz kalmaktadırlar. Barzani’ler, Türkmen varlığını yok etmek için Türkmen kültür, tarih ve folklorunu ortadan kaldırmak ve Erbil’i bir aşiretinin kontrolünde bir yere çevirme çabaları, Türkmenlerin tepkisine neden olmaktadır.

Bu arada Barzaniler, Türkmenler üzerinde yeni yok etme planlarını uygulamaya koydular. Bu planlar arasında; Türkmen okulları, cami, tekke ve hatta Türk mezarlığının bakım ve onarımının yasaklatılması, bu yapıların yıkılmaya mahkûm edilmeleri, Erbil’de; Türkçe ad taşıyan market ve benzeri işyerlerinin isimlerinin değiştirilmesi, ayrıca; halka açık yerlerde Türkçe radyo ve TV yayınının yasaklanması baskıları sürmektedir.

Diğer taraftan Barzani’ye ait Peşmerge adı verilen sözüm ona silahlı emniyet kuvvetleri, “Türkmen Öğrenci Birliği”ne yaptıkları iki silahlı baskında, dokuz kişiyi kalaşnikov dipçikleri ile ağır yaralayarak hastanelik etmişler, bu durum video, kameralarla tespit edilmiştir. Ayrıca Türkmen siyasi hareketlerini ve akıncı kuvvetlerini çökertme girişimlerini de sürdüren KDP, Türk Erbil’i Türkmenlere zindan ve yaşanmayacak şehir haline getirme hevesi içindedir.

20–30 Haziran 2000 tarihleri arasında Erbil’de saldırıya uğrayan, ağır işkence gören bazı masum Türkmenlerin listesi:

Sami Mağdit

Dılşat Yasin

Havar Abdullah

İsa Faysal

Nevzat Abdullah

Yaşar Garip

Fahat İbrahim

Sadık Nebil

Nihat Fuat

Ahmet Osman

Kaynak; Kerkük Soykıtımları, Ankara 2004

Barzani Katliamı,Zaman Türkiye Türkmen Katliamı ,Türkiye

 

 

 

 

Previous articleTÜRKİYE’NİN TARİHİNDE EN BÜYÜK MİTİNGİ
Next article39 Iraklı Türkmen tedavi için Ankara’ya sevk edildi
Dr. ŞEMSETTİN KÜZECİ Araştırmacı, eğitimci, gazeteci, şair, yazar Şemsettin Küzeci; 1965 yılında Kerkük’te doğdu. 1989 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı (1992-1996). Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence radyosunda “gençlik ve spor” programları hazırlayıp sundu (1992-1995). Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan “Yurt” gazetesi, “Kardeşlik ve Birlik Sesi” dergilerinde yayınladı. 1993 yılında Irak rejimi tarafından tutuklandı. Üç ay Tikrit muhaberatında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 2015 yılında Musalla Lisesinde Lise öğretmeni olarak çalıştığı mesleğinde kendi isteği üzerinde Kerkük’te emekliye ayrıldı. 1996 yılında siyasi nedenlerden dolayı Irak’ı terk ederek Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı (1999-2003). Kerkük Gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de muhabir, programcılığı ve haber müdürü olarak çalıştı (2005-2009). 2008 yılında “Irak Basın Tarihi” üzerine Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünde “Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Basın Tarihi” konulu yüksek lisansını ve 2010 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde “Irak Televizyonları” üzerine doktorasını yaptı. 2009-2019 yılları arasında Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müdürü, 4 Şubat 2019 ile 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında (ORSAM) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde Türkmen ve Medya uzmanı olarak görev yaptı. 16 Temmuz 2020 tarihinden beri Türkmeneli Vakfı Başkanlığından basın danışmanı olarak görev yapmaktadır. Sürekli basın kartı sahibi olan Küzeci, aynı zamanda Kerkük Gazetesi genel yayın yönetmeni ve Türkiye temsilcisi görevini sürdürmektedir. 2020 yılından beri Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şb. Yönetim kurlu üyesidir. Irak Türklerini; Türkiye, Türk dünyası ve uluslararası faaliyetlerinde gerçekleşen onlarca kongre, kurultay, konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 400’ye yakın uluslararası hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, Azerbaycan’da VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine “Fahrî Doktora” Payesi verildi. 2022 yılında da Türk Dünyası Akademisi tarafından kendisine “Fahri Profesörlük” Unvanı verildi. Küzeci’nin bazı eserleri ve yazıları Arapça, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rus, Özbek, Kazak dillerine tercüme edilmiştir. Basılmış 60 adet eserinden bazıları; Suçum Türk Olmaktır, Kerkük şairleri, Irak Basın Tarihi, Türkmeneli Edebiyatı, İçimizdeki Kerkük, Kerkük Soykırımları, Kerkük’ün Mili Şairi Mehmet İzzet Hattat, Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci, Nevruz Çiçekleri (Türk Dünyası Kadın Şairleri), Ortadoğu’da Türk Katliamları, Sinan Sait, Türkmen Milli Takımı, Şehit Hüseyin Demirci (Tembel Abbas), Sarmaşık Duygular, Osmanlıdan Günümüze Irak’ta Türkçe Dergiler, Kerkük’ten Azerbaycan’a, Horyatlarım, Kerkük Katliamı, Telaferli Felekoğlu, Kerkük’ten Sesleniş, İçimizdeki Kerkük, Telafer Şairleri… İletişim: www.skuzeci.com skuzeci@gmail.com (+90) 533 255 26 60