IRAK TÜRKMEN CEPHESİ’NDEN

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ’NDEN

Prof. Dr. İsa Kayacan 

Her yayının, her değerlendirmenin sayfa ve sütunlarındaki gezintilerimiz sonunda ortaya çıkan gerçekler vardır. Bunlardan, Irak Türkmen Cephesi, Türkiye Temsilciliğince bize ulaştırılanların bir bölümünden daha söz etmek istiyoruz:

IRAK DEVLETİNDE TÜRKMENLER

Irak Devleti, Milletler Cemiyetine üye olmak için yayınladığı 1932 deklarasyonu ile Türkmenlerin İdari ve kültürel haklarının güvencesini vermesine rağmen bir yıl sonra mevcut Türkmen okullarını kapattı. Irak Devletinin anayasalarından Türkmen varlığından bahsedilmemektedir. Ve 1930’lardan itibaren Türkmenler bürokrasiden uzaklaştırılmaktadır. Siyasi, İdari ve kültürel haklarından tecrit edilen Türkmenler normal vatandaşlık haklarını bile kullanamamaktadır. Türkmen varlığını ortadan kaldırmaya ısrarlı müteakip Irak hükümetleri her türlü asimilasyon, deskirimisyon ve soykırımı politikalarını uygulamaktadırlar. Son 30 yılda bu uygulamalar had safhasına gelmiş ve çeşitli şekiller almıştır.

İNSAN HAKLARI

*Kerkük ’te Türkmen semtleri ve köylerinin yıkımı, müsadere edilmesi ve sakinlerinin göçe zorlanması,

*Türkmen şehir, semt ve mahalle isimlerinin değiştirilmesi

*Türkmen illerinde Türkmenlere gayri menkul satın alma ve ticaret yasağı,

*Orduda ve önemli devlet kuruluşlarında görev alma yasağı,

*Katliamlar, tutuklamalar, hapisler ve idamlar,

*Türkmence eğitim öğretim, kültürel milli faaliyet yapma ve yayın yasağı,

*Kerkük şehrini Araplaştırma, Arap aşiretlerini Kerkük’e yerleştirme, Türkmenlerin zirai topraklarının müsadere etme ve Türkmenleri zorunlu göçe tabi tutma,

*Okul kitaplarında Türkmen tarihi ile ilgili bölümler çıkarılmış ve Türkmen varlığını anlatan her türlü kitap yasaklanmıştır.

*Nüfus kayıtlarında zorunlu milliyet değiştirme politikası uygulanmaktadır.

*Tarihi eseleri ile tanınmış Kerkük Kalesi tesviye edilmiştir.

TÜRKMEN SİYASİ HAREKETİ

Tüm bu baskı ve zulüme rağmen medeni bir toplum olan Türkmenler haklarının medeni ve sivil yollarla aramışlardır. 1960’ta Bağdat ‘ta kurulan Türkmen Kardeşlik Ocağı ve aynı zamanda İstanbul ‘da kuruluna Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği açık mücadeleyi sürdürdüler. Ancak, 1980 Ocak’ta Türkmen liderlerinin idamından sonra siyasi mücadele zorunlu olmuştur. Aynı yılın Kasım ayında Irak Milli Demokratik Türkmen Partisi kuruldu. 1988 yılında Irak Milli Türkmen Partisi kuruldu. Ancak, 1985’de faaliyetlerini doldurdu. 1988 yılında Irak Milli Türkmen Partisi kuruldu ve 1991’de kendini deklare etti. Körfez savaşı akabinde Irak’ın kuzeyinde teşkil edilen güvenli bölgede IMTP faaliyetlerini devam ettirdi. Türkmeneli Partisi ve Türkmen Bağımsızlar Hareketinin kuruluşuyla genişleyen Türkmen siyasi hareketi 24 Nisan 1995 tarihinde bir araya gelerek Irak Türkmen Cephesi’ni (ITC) teşkil ettiler.

  • 27 Mart 2002 – 24 Saat Gazetesi.