Irak Türkmen Basın Tarihi Türkçe, Arapça ve Azerbaycan Türkçesinde

Kerküklü gazeteci yazar Dr. Şemsettin Küzeci tarafından 2009 yılında Türkiye’nin Başkenti Ankara’da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde yapmış olduğu Yüksek Lisans tezinde 140. Yıllık Irak Basın tarihini akademik bir çalışma sonu yazıp daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce kitap olarak Ankara’da basılmıştır. Küzeci, Hollanda’da 2010 yılında Hollanda’da Doktora tezini yaptıktan sonra kitabı edebiyatçı Metin Kerküklü Arapçaya çevirdi ve 150. Yıllık Irak Basın Tarihi olarak Ankara’da 2019 yılında Kerkük Kültür Derneği tarafından basıldı.

Son olarak Kitap Azerbaycan’da gazeteci yazar Efsane Kıpçak Kızı tarafından Azerbaycan Türkçesine aktarılarak Azerbaycan’da 2019 yılında basılarak Irak’ın Azerbaycan Büyükelçisinin huzuruyla kitabı Azerbaycan Halkına tanıtıldı.

Dr. Şemsettin Küzeci; bu 3 kitapta Irak’ta Osmanlıdan günümüze kadar Yazılı, görsel, İşitsel ve Dijital Basını bilimsel olarak araştırmış ve 3 kitap ve onlarca makale şeklinde dünya kamuoyuna tanıtmıştır.