Güncel Sanat “Kültür Sanat Edebiyat” dergisi Kerkük Özel Sayısı çıktı

Merkezi Antalya’da bulunan “Güncel Sanat” dergisi Eylül-Ekim 2021 tarihli ve 74 nolu sayısında Kerkük edebiyatı dosyasını yayınladı. Kerkük Özel Dosyasını Araştırmacı Gazeteci Yazar Dr. Şemsettin Küzeci tarafından hazırlanarak yayınlandı. Derginin kapağında Kerküklü Türkmen ressam Abbas Erdenay’ın özel bir tablosu kapak yapıldı. İçerik ise, Türkmen kültürü, sanatı ve edebiyat türleri, Ata Terzibaşı, Hayrullah Kazım, Ali Marufoğlu, Hidayet Kemal Bayatlı, Şemsettin Küzeci, Mustafa Ziya, Mehmet Ömer Kazancı, Necmettin Bayraktar, Ali Yağmuroğlu, Münevver Molla Hassun, Kemal Beyatlı, Fevzi Ekrem Terzioğlu ve daha çok sayıda şair ve yazarların ürünlerine yer verildi. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Arslan Bayar’ın düşüncesiyle yayınlanan bu özel sayı Kerkük ve Türk dünyasına olduğu desteğini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı.