Cumhurbaşkanı Reşid Davos’tan: Bazı demokrasilerde seçim sürecinde sorun var

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen bir diyalog oturumuna katılımı sırasında demokrasi üzerine bir dizi öneri sundu.

Cumhurbaşkanlığından alınan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdullatif Camal Reşid, İsviçre’nin Davos kentindeki Kongre merkezinde, Ekonomik Forum oturum aralarında düzenlenen (Demokrasi, İleriye Yönelik) başlıklı diyalog oturumuna katıldı.

Oturumda, diktatörlük politikalarını ve bunların demokratik süreç üzerindeki etkilerini sona erdirmeyi amaçlayan yollar yanı sıra, demokrasiye ilişkin küresel siyasi durumun ve onu doğrudan etkileyen bazı faktörleri tartışıldı.

Oturumda, Cumhurbaşkanı “bir ülkeye uygulanan ablukayı eleştirmeye yönelik bazı öneriler” sundu ve “Ablukanın dayatılmasının, diktatörlük ve totaliter hükümetleri etkilemeden, genellikle halkın çoğunluğu üzerinde olumsuz etkileri olduğuna” işaret etti.

Cumhurbaşkanı Reşid, ‘’Bazı demokrasilerde seçim sürecinde bir sorun olduğunu’’ belirtti, ‘’çünkü maddi baskının demokratik sürecin gidişatını değiştirdiğini ve bazen demokrasiye inanmayan şahsiyetleri dayattığını’’ belirtti ve “Demokrasinin desteklenmesi için istisnasız tüm ülkeler için geçerli olan ve özel ilişkilerin etkisine maruz kalmayan tek bir insan hakları standardı olması gerekir.” İfadesini kullandı.