Antalya’da Kerkük Gecesi

Yunus KÜZECİ / Antalya’da düzenlene Kerkük  Gecesi’nde Kerkük’ün değerli sanatçısı İbrahim Rauf Terzi ve gecenin Onur konuğu olarak usta sanatçı Mehmet Özbek, Kerkük türküleriyle dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kerkük’ten Irak Türkmen Cephesi (ITC) Lideri Erşat Salihi ile görüntülü bağlantı kuruldu, herkesi selamladıktan sonra Irak Türkleri için hayati öneme sahip 12 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak Irak Genel Seçimleri ile ilgili bilgi aktardı ve Türkmenlerin seçime katılmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Kürşat Çavuşoğlu:” Kerkük, asırlardan beri Irak Türkmenlerinin bu coğrafyada şekillenmiş Türk kültürünün merkezidir.Türkmenler petrol kurbanıdır ve faturasını da kanları ve canları ile ödüyorlar. Kerkük Türküle­ri, BBC ve Ame­ri­ka­nın Se­si gi­bi birçok radyo­da ay­nı ad al­tın­da yayın­la­nır­ken ne­den Ker­kük adı altın­da di­ğer top­lu­luk­la­rın dil­le­rin­de Tür­kü­ler yayınlanmamış ve yayınlanmamakta­dır. Çün­kü yok­tur ve bu da Ker­kük’ün bir Türk­men şeh­ri ol­du­ğu­nun önem­li bir göster­ge­si­dir.” dedi.