test
Home Yazarlar Dr. Şemsettin Küzeci YAFEM 16. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması Yalova’da Gerçekleşti

YAFEM 16. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması Yalova’da Gerçekleşti

YAFEM 16. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması Yalova’da Gerçekleşti

Dr. Şemsettin KÜZECİ

Yalova Folklor Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor Kulübü Derneği’nin (YAFEM) bu yılı 25’incisini gerçekleştirdiği “Türk Boyları Kültür Şöleni” 17-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında Yalova’da yapıldı. Festival Kapsamında, halk oyunlarının yanı sıra; 16. YAFEM Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması,  YAFEM Türk Dünyası Siyasetçiler Buluşması ve YAFEM Türk Dünyası STK’lar Buluşması da yer aldı.

YAFEM Başkanı Özer Koyuncu Açıklaması

YAFEM Başkanı Özer Koyuncu, Yalova’nın Türk Dünyası’na açılan bir pencere olduğunu ve 25 yıldır Türk Dünyası’nı şehrimizde bir araya getirdiklerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl düzenlediğimiz Türk Boyları Kültür Şöleni’ne 20 ülkeden Türk boyları ve akraba toplulukları grupları folklor gösterileri yaptı. YAFEM; 25 yıldır Türk boylarını bir araya getirerek, kültür, gelenek görenek ve folklor alanında bir köprü oluşturmaya çalıştı. YAFEM’in faaliyetleri folklor gösterilerinden ibaret değildir. YAFEM Türk Boyları Şöleni kapsamında, bu yıl 16. Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması 15 ülkeden ve Türkiye’den gazetecilerin katılımı ile gerçekleşti. Türk dünyasına gönül vermiş gazeteciler, Türk dünyasının sıkıntılarını dile getirerek birlik ve beraberlik öğeleri üzerinde anlaştılar”.

Folklor Gösterileri

25.Türk Boyları Kültür Şöleni etkinlikleri Mehteran Takımı eşliğinde ekiplerin Yalova Merkezi’nde kortej yürüyüşüyle başladı. Daha sonra Yalova amfi Tiyatrosunda muhteşem bir açılışla birbirinde güzel gösteriler sunuldu. Etkinlik süresince her gün Yalova’nın farklı ilçe ve bölgelerinde ekipler folklor gösterimi takdim ettiler. Bir de taraftan Yalovalıları ve Turistleri kendilerine çeken folklor ekipleri bir taraftan da Yalova halkı ile kaynaşarak bölgelerde faaliyet sundular.

Yalova’nın Kurtuluşunun 101.Yılı Mustafa Ceceli Konseri

19 Temmuz 1921 Yalova’nın düşman elinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü münasebetiyle Yalova Meydanında muhteşem bir Mustafa Ceceli konseri sunuldu. Gece’ye Yalovalılar başta olmak üzere çok sayıda turist ve YAFEM’in ekinliklerine katılan gazeteciler ve folklor ekipleri de katıldı.

YAFEM 16. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması

YAFEM’in etkinleri kapsamında YAFEM 16. Türk Dünyası Basın Mensupları Buluşması da Yalova İl Meclisi salonunda gerçekleşti. 15 ülkeden medya mensubunun katıldığı buluşma’da Yalova’nın Tanıtımı, Dünden Bugüne Yalova (Kurtuluşunun 101. Yılı), Türk Devletleri Teşkilatları, Balkanlar’da iletişim gelişmeleri, Afganistan’daki son gelişmeler, Azerbaycan’ın haklı Karabağ Savaş, Şuşa Beyannamesi, KOP savunmasından Azerbaycan kurtuluşuna geçen sürecin Türk dünyasına yansımaları, Kuzey Makedonya’da medya gelişmeleri, Tataristan’da Medya Özgürlüğü, TRT’nin Türk Dünyasına katkısı, Afganistan’ın ipek yolu üzerinde stratejik önemi, Türkiye’de Dijital Gazetecilik “Yazar” Gazetesi örneği, ve Arap Medyasının Türk dünyasına ve Yalova’ya bakışı konuları; Cihan Yalvar, Faruk Kırtay (Yalova), Dr. Şemsettin Küzeci (Kerkük-Irak), Murat Toylu (Türkmenistan), Mustafa Kemal Mahdum- Beşir Hakimi-Settar Refat Yavuz (Afganistan), Sevinç Hankızı Süleyman, Ülker Fermankızı, Fuad Hüseyinzade (Azerbaycan), Dr. Servet Avşar- Serdar Bozdoğan(Türkiye), Nail Nebıulla- Gülçiçek Hısmet (Tataristan), Gületn Abdullah- Gülşen İsmail (Romanya), Refat Ulutürk (Bulgaristan), Dr. Abdürrahim Abdülvahit (Dubay) ve Dr. Gkömen Kantar-Dr. Ramazan Akbaş tarafından sunum olarak takdim edildi. Sunumlara Bülent Güler, Dr. Şemsettin Küzeci, Salih Koca ve Murat Toylu başkanlık etti.

Medya Mensuplarının sonuç bildirgesinde Medya mensupları 15 maddeden oluşan önemli kararlara imza attılar.

YAFEM 16. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması “ Sonuç Bildirgesi”

Kısa adı YAFEM olan Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Türk Boyları Kültür Şöleni” nin 25.si Türk Devletleri ve topluluklarının katılımıyla, 17-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında Yalova’da düzenlenmiştir. Etkinlik kapsamında “16. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması” da Türkiye, Azerbaycan, Afganistan, Bulgaristan, Doğu Türkistan, Tataristan, Irak Türkmenleri, Romanya, Kuzey Makedonya ve Dubai’den gelen araştırmacı, gazeteci ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Üç gün süren medya mensupları buluşmasında aşağıdaki kararlar şu şekildedir:

1-Azerbaycan’ın haklı Karabağ mücadelesinde Azerbaycan ve Türkiye’nin önderliği ile Türk devletleri ve topluluklarının ortak mücadele alanı olarak “Basın Platformu’nun” tesis edilmesi,

2-Afganistan’daki Türk soylu öğrencilere Türkiye’de eğitim-öğretim alma imkânlarından faydalanma vb. hususlarda YTB’nin sayıca ağırlık vermesi, Afganistan’daki Türk soylu gazetecilerin; tecrübe ve deneyim kazanabilmeleri için kısa dönem kurslarla Türkiye’ye getirilmesi, ayrıca Afganistan’ın “Belh” şehrinde bulunan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin doğduğu evin TİKA tarafından restore edilmesi,

3-Türkiye’de yaşayan Türk soylulara oturma, çalışma, serbest giriş, eğitim, vatandaşlık ve sağlık gibi hizmetlerde kolaylık sağlanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası’nın Türk Soylulara ait 48. madde 2527 bendine göre bu hususların yürürlüğe girmesi,

4-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gerçekleştirmiş olduğu Kıbrıs Barış (Türk) Harekâtı’nın yıl dönümlerinin YAFEM etkinliklerinde daimî olarak kutlanması,

5-TRT Avaz ve TRT Balkan kanallarında Türk Dünyası’na yönelik daha ciddi ve etkili yayınların yapılması; özellikle de Türk topluluklarına dair gerçeklesen olaylarla ilgili program ve belgesellere önem verilmesi,

6-YTB, Yunus Emre Kültür Merkezleri, TİKA ve Maarif Vakfı ile Türkiye’deki üniversitelerde bulunan TÖMER’lerin işbirliği ile ortak eğitim ve ortak iletişim dilini sağlamak adına Türkiye Türkçesinin ortak yazı ve konuşma dili olması hususunda daha ciddi adımların atılması,

7-TRT tarafından yeni açılan TRT Balkan Televizyonu’nda Arnavutça, Boşnakça, Makedonca, Sırpça ve Hırvatçanın yanı sıra 6. dilin Bulgarca olarak eklenmesi,

8-Yeni bir dünya düzeni kurma ve küresel ekonominin lideri olma bağlamında, küresel aktörler arasında, Çin’in “Kuşak ve Yol” projesi merkezli sunulan çalışmaların özet olarak değil, tam metin olarak sunulması ve sunulan metinlerin YAFEM heyeti tarafından değerlendirilerek yayınlanması,

9-Irak’ta Türkmen varlığının korunması Türk Dünyası açısından önem arz etmektedir. Irak hükümeti tarafından Türklerin hak ettikleri siyasî, kültürel ve sosyal alanda temsil haklarının dikkate alınarak bu hususun öneminin arttırılması yönünde tavsiye verilmesi,

10-Türk Dünyası’nın genç gazetecilerine Türkiye İletişim Başkanlığı tarafından görevlendirilecek uzman gazetecilerce teknoloji, eğitim ve dilsel çalışma kamplarının oluşturulması,

11-Tataristan’ın duayen gazeteci-yazarlarından Muhammed Ayaz İshakî İdilli adına bir hizmet ödülünün ihdas edilmesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/idilli-muhammed-ayaz-ishaki

12-Rusya Federasyonu çatısı altında faaliyet gösteren topluluk gazetecilerinin ifade özgürlüğünün genişletilmesi ve bu gazetecilere destek verilebilmesi hususunda Türkiye Cumhuriyeti’nin işbirliği ile gerekli adımların atılması,

13-YAFEM 16. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşması’na katılan gazeteciler olarak Türkiye’nin, Ukrayna-Rusya Savaşı’nda izlediği tarafsız dış politikasının ve barış için özverili girişimlerinin desteklendiğinin bildirilmesi,

14-Aşağı Tuna Avrupa Bölgesi’nde “Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve Türk Kültür Derneği” tarafından çıkarılan tek uluslararası hakemli – basılı “Tuna Mektupları” Dergisi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmesi ve yayımlanması,

15-YAFEM 16. Türk Dünyası Medya Mensupları olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesi Karabağ konusunda Türkiye’nin diplomatik, stratejik ve manevi desteklerinin Türk Dünyası açısından çok önemsendiğinin bildirilmesi,

Tüm katılımcılılar tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir.

***

 Türk Dünyası Gazetecileri MHP Yalova İl Başkanı ile bir araya geldiler

Yalova MHP İl Başkanı Namık ÖZ 16. Türk Dünyası Medya Mensupları Buluşmasına katılanları ziyaret ederek, Türk dünyasındaki son gelişmeleri dinledi. Ayrıca Medya mensuplarını temsilen Dr. Şemsettin Küzeci(Kerkük), Kemal Sallı(Türkiye), Beşir Hakimi (Afganistan) ve Nail Nabıulla (Tataristan) dan oluşan bir heyeti makamında kabul etti. Sayın Öz heyet tarafından farklı hediyeler takdim edildi.

YAFEM Türk Dünyası Siyasetçiler Buluşması

YAFEM’in düzenlediği 25. Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında ilk kez Türk Dünyası Siyasetçiler Buluşması gerçekleşti. Buluşma Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Buluşmaya AKP Yalova Milletvekili Mustafa Akgümüş, AKP Yalova İl Başkanı, Yalova Ticaret ev Sanayi Odası Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve çok sayıda yetkili ve Türk topluluklarında; Kuzey Makedonya, Kırım-Ukrayna, Türkmeneli-Irak, Gaguzyer-Moldova, Afganistan temsilcileri katıldı.

YAFEM Türk Dünyası STK’ler Buluşması

Yine bu yıl YAFEM bir ilke imza atarak İlk kez Türk Dünyası STK’leri Yalova’da bir araya getirdi. STK’lere YAFEM ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve Yalova İl Meclisi destek vererek gerçekleşti.

25.Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında YAFEM’in desteği ile Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun katkılarıyla Yalova’da Türk dünyası ile ilgili faaliyet gösteren 30 Sivil Toplum Kuruluşunun katılımıyla gerçekleşti. STK’ler iki gün boyunca; Eğitim, Medya ve İletişim; Hukuk ve İnsan Hakları; Kültür, Sanat ve Edebiyat; Ekonomi ve Yatırımlar; Göç ve Mülteci; Turizm ve Tanıtım; İç Siyaset; Dış Politika ve STK’lar Arası İşbirliği konuları ele alındı.

Türk Dünyası STK’lar Buluşmasına Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun dışında, Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu, Irak Türkmen Dernekleri Federasyonu, Afganistan Dernekler Federasyonu, Afganistan STK’lar Birlik Platformu, Uygur Akademisi, Türkiye-Azerbaycan İşbirliği Derneği, Kıbrıs Türkiye İşbirliği Derneği, Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Der., Türkistanlılar Kültür ve Yrd. Der., Afganistan Türkleri Uluslararası Sos.Yrd.Der., Afganistan Hazaraları Der., Afganistan Türkmenleri Sosyal Yrd.Der, Kırgız Türkleri Der, Doğu Türkistan Vakfı, Doğu Türkistan Yeni Nesil Der., Terekeme-Karapapak Türkleri Der., Nogay Türkleri Der. Doğu Türkistan Dayanışma Der. Türkmeneli İnsan Hakları Der, Kerkük Kültür Der. Gagauz Dostluk Day. Der., Afgan-Türk Dostluk Der. Bulgaristan Türkleri Der. Bulgaristan Stratejik Arş. Mrk. Suriye Türkleri Yrd. Der., Irak Türkleri Yrd. Der., Kırım Türkleri Der., Tatar işadamları Der. Gagauz Türkleri Kültür Sanat Arşt. Mrk. Şanlıurfa Türkistanlılar Der., Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan Milli Merkezi, Türk Dünyası Uluslararası Gazeteciler Derneği ve Türk Kültür Platformu kuruluşları katıldılar.

Yalova Valisinde Katılımcılara Davet 

Yalova Valisi Sayın Muammer Erol YAFEM’in düzenlediği etkinliklere katılanlara Yalova Köşk Restoranında bir akşam yemeği ikram etti. Sayın Vali Katılımcılarla tek tek ilgilenerek soydaşlarına selamlarını gönderdi.  Türk dünyası gazetecileri Vali’ye Kitap, Şapka ve Bayraklar hediye ettiler. Akşam yemeğini Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ve Yalova İl Meclisi Başkanı Hasan Soyugüzel de katıldı.

Son durak; Yalova İlçelerine Gezi

YAFEM 25. Türk Boyları Kültür Şölenine katılan gazeteciler, siyasetçiler için Yalova’nin ilçeleri de tanıtıldı. 23 Temmuz 2022 tarihinde katılımcılar Yalova ilçelerini gezerek tarihi evler ve eserleri ile yakından tanık oldular. Böylece YAFEM kuruluşunun 35. Yılını ve Türk Boyları Kültür Şöleninin 25. Yılını başarıyla kutladı.

Teşekkürler YALOVA ve YAFEM

Etkinliklerin sonunda özverili bir şekilde tamamlandı. 25. Türk Boyları Kültür etkinliklerinde emeği geçen YAFEM Başkanı ve yöneticileri başta olmak üzere, Yalova Valisi Sayın Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova İl Meclisi Başkanı Hasan Soyugzel’e ve emeği geçen her kese Teşekkür eder, nice güzel Yalova ve güzel YAFEM’e…

Ankara, 26 Temmuz 2022

Dr. Şemsettin Küzecihttps://kerkukgazetesi.com
Dr. ŞEMSETTİN KÜZECİ Araştırmacı, eğitimci, gazeteci, şair, yazar Şemsettin Küzeci; 1965 yılında Kerkük’te doğdu. 1989 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı (1992-1996). Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence radyosunda “gençlik ve spor” programları hazırlayıp sundu (1992-1995). Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan “Yurt” gazetesi, “Kardeşlik ve Birlik Sesi” dergilerinde yayınladı. 1993 yılında Irak rejimi tarafından tutuklandı. Üç ay Tikrit muhaberatında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 2015 yılında Musalla Lisesinde Lise öğretmeni olarak çalıştığı mesleğinde kendi isteği üzerinde Kerkük’te emekliye ayrıldı. 1996 yılında siyasi nedenlerden dolayı Irak’ı terk ederek Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı (1999-2003). Kerkük Gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de muhabir, programcılığı ve haber müdürü olarak çalıştı (2005-2009). 2008 yılında “Irak Basın Tarihi” üzerine Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünde “Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Basın Tarihi” konulu yüksek lisansını ve 2010 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde “Irak Televizyonları” üzerine doktorasını yaptı. 2009-2019 yılları arasında Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müdürü, 4 Şubat 2019 ile 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında (ORSAM) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde Türkmen ve Medya uzmanı olarak görev yaptı. 16 Temmuz 2020 tarihinden beri Türkmeneli Vakfı Başkanlığından basın danışmanı olarak görev yapmaktadır. Sürekli basın kartı sahibi olan Küzeci, aynı zamanda Kerkük Gazetesi genel yayın yönetmeni ve Türkiye temsilcisi görevini sürdürmektedir. 2020 yılından beri Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şb. Yönetim kurlu üyesidir. Irak Türklerini; Türkiye, Türk dünyası ve uluslararası faaliyetlerinde gerçekleşen onlarca kongre, kurultay, konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 400’ye yakın uluslararası hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, Azerbaycan’da VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine “Fahrî Doktora” Payesi verildi. 2022 yılında da Türk Dünyası Akademisi tarafından kendisine “Fahri Profesörlük” Unvanı verildi. Küzeci’nin bazı eserleri ve yazıları Arapça, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rus, Özbek, Kazak dillerine tercüme edilmiştir. Basılmış 60 adet eserinden bazıları; Suçum Türk Olmaktır, Kerkük şairleri, Irak Basın Tarihi, Türkmeneli Edebiyatı, İçimizdeki Kerkük, Kerkük Soykırımları, Kerkük’ün Mili Şairi Mehmet İzzet Hattat, Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci, Nevruz Çiçekleri (Türk Dünyası Kadın Şairleri), Ortadoğu’da Türk Katliamları, Sinan Sait, Türkmen Milli Takımı, Şehit Hüseyin Demirci (Tembel Abbas), Sarmaşık Duygular, Osmanlıdan Günümüze Irak’ta Türkçe Dergiler, Kerkük’ten Azerbaycan’a, Horyatlarım, Kerkük Katliamı, Telaferli Felekoğlu, Kerkük’ten Sesleniş, İçimizdeki Kerkük, Telafer Şairleri… İletişim: www.skuzeci.com skuzeci@gmail.com (+90) 533 255 26 60
RELATED ARTICLES

Cüneyt Beyoğlu’nun kaleminden; Eğitim: Geleceğimize Yön Veren En Güçlü Silahımız

Eğitim: Geleceğimize Yön Veren En Güçlü Silahımız Cüneyt Beyoğlu Türkmeneli’yi her anlamda geliştirmek ve istenilen düzeye taşımak, mutlaka eğitim sistemini geliştirmek ve okuma ile öğrenmeye teşvikle...

Kerkük’te terör örgütü DEAŞ, Türkmen güçlerine saldırdı: 4 ölü, 3 yaralı

Irak’ın Kerkük kentinin Beşir köyü yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen bomba infilak ettirildi. Bombalı saldırıda Haşdi Şabi Türkmen gücü mensubu 4 kişinin hayatını...

İnsan Hakları Konseyi Seçimi

İnsan Hakları Konseyi Seçimi Prof. Dr. Ata Atun Geçmişinde soykırım suçlusu olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ekim ayında yapılacak olan İnsan Hakları Konseyi seçimlerine adaylığını...

Most Popular

Cüneyt Beyoğlu’nun kaleminden; Eğitim: Geleceğimize Yön Veren En Güçlü Silahımız

Eğitim: Geleceğimize Yön Veren En Güçlü Silahımız Cüneyt Beyoğlu Türkmeneli’yi her anlamda geliştirmek ve istenilen düzeye taşımak, mutlaka eğitim sistemini geliştirmek ve okuma ile öğrenmeye teşvikle...

Kerkük’te terör örgütü DEAŞ, Türkmen güçlerine saldırdı: 4 ölü, 3 yaralı

Irak’ın Kerkük kentinin Beşir köyü yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından yola döşenen bomba infilak ettirildi. Bombalı saldırıda Haşdi Şabi Türkmen gücü mensubu 4 kişinin hayatını...

İnsan Hakları Konseyi Seçimi

İnsan Hakları Konseyi Seçimi Prof. Dr. Ata Atun Geçmişinde soykırım suçlusu olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ekim ayında yapılacak olan İnsan Hakları Konseyi seçimlerine adaylığını...

Kerkük’ün Millî Yazarı Ata Terzibaşı doğumunun 100. yılında TÜRKSOY’da anıldı

Irak Türklerinin Millî Yazarı Av. Ata Terzibaşı doğumunun 100. yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından düzenlenen anma ve kitap tanıtım etkinliğiyle Ankara’da anıldı. Etkinlik,...

Recent Comments

error: İçerik korumalıdır !!