Sinan Said Kimdi?

Dr. Sinan Sait, Irak Azerbaycanlılarındandır. Azerbaycan Radyosu Arapça bölümünde 11 yıl çalışmış, Azerbaycan şairlerinin şiirlerini Arapçaya tercüme etmiş, tüm Arap dünyasına tanımakta büyük rolü olmuştur. Azerbaycan-Irak medeni ilişkilerinin genişletilmesinde hizmetleri takdire layıktır. Hazar denizi sahilinde, Irak Türkmenlerinin lehçesinde konuşan bir halka yer tutmuştur. Bu halkta Azerbaycan halkıdır. Azerbaycan’da yaşadığı yıllar içerisinde Azerbaycanlı Raide Bağırqızı ile evlenmiş, Kendisi gibi âlim olan Raide Hanım, Fuzuli’nin Farsça Divanı üzerinde doktorasını başarıyla savunmuştur.

Sinan Sait, Azerbaycan’ın R. Rıza, S. Rüstem, M. Rahim, M. Dilbazi, O. Sarıvel, B. Vahapzade, N. Hazri ve T. Bayram gibi şairlerini Arapçaya tercüme edip “Arap Ülkelerine Azerbaycan Türküleri” kitabı olarak yayınlamıştır. Sinan Sait Ayrıca Azerbaycan’da Nermine Memedova ile düt yaptığı 4 Kerkük türküsünden en çok “ Evlerinin ögü yonca türküsü ile tanınmaktadır.[1]

Profesör Dr. Gazanfer Paşayev

[1] Gazanfer Paşayev (2001). Bu sevda Ölüncedi, OSCAR yayınları. Bakü 2001, s, 236-238