Kerküklü Dr. Nizam İzzettin’in Yeni Eseri

Kerküklü Dr. Nizam İzzettin’in Yeni Eseri

Dr. Şemsettin Küzeci

Kerküklü Dr. Nizam İzzettin’in “Osmanlı Tarih Yaızcılığında Fars/İran etkisi” balıklı kitabı Fecr yayınlarından Haziran 2023 tarihinde çıktı. Kitap aslında Ankara Üniversitesi Sosyal Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi Alanında 2023 yılında yazarın hazırladığı doktora tezidir.

“Osmanlı Tarih Yaızcılığında Fars/İran etkisi” Kitabın özeti ise, şöyle: Şehnâme ve şehnâmecilik hem edebî hem de tarihî öneme sahip bir türdür. Bu türün gelişimi ve etkileri de bir hayli önemlidir. Tarihî kaynakların yalnızca şehnâmelerle sınırlı olmadığı bilinmekle beraber tarih yazıcılığında şehnâmeciliğin değerinin farkına varılması ve bu alanda literatüre katkı sağlaması açısından bu çalışma önem arz etmektedir. Bu önem doğrultusunda kitapta, öncelikli olarak Fars/İran tarih yazıcılığının Osmanlı tarih yazıcılığı ‎üzerindeki etkisi, sonrasında da bu tarih yazıcılığının bir ürünü olan şehnâmeciliğe yansıması ‎ve ayrıca İran tarih yazıcılığının oluşumunda payı olan etkenler mercek altına alınmıştır. ‎Yapılan araştırma neticesinde ortaya çıkacak faktörler belirlenip Osmanlı Devleti’ni ve Osmanlı tarih ‎yazıcılığını nasıl etkilediği incelenmiştir. Bu etkilerin arasında İran’dan gelen müelliflerin, ‎mezhebî yahut siyasi nedenlerle vatanlarını terk edip Osmanlı’ya sığınmalarının ne derece ‎etkisi olduğu özellikle ele alınarak sosyal, dinî ve siyasi sebeplerin tesiri değerlendirilmiştir. ‎Araştırmada, Fars/İran tarih yazıcılığının Osmanlı Devleti’nde kullanılan bir tür olarak ‎‎“Şehnâmecilik” üzerindeki etkisi, ortaya çıkışındaki rolü ve bu türün doğuşu ile kültürler arası etkinin yayılımını tüm boyutları ile ele alarak tarih sahnesinde coğrafyaların kesişmesine ‎sebep olan bu edebî etkileşim tespit edilmiştir.

Dr. Nizam İzzetin Kimdir

Nizam İzzettin;1963 yılında Kerkük’te doğdu. Liseyi 1982 yılında bitirdi. Lisans öğretimini 2002 yılında Avrupa İnsani Bilimler İslami Bilimler Fakültesinde tamamalardı. Yüksek Lisansını da 2018 yılında Gaziantep Üniversitesi İslami Bilimler Bölümü Kelam Alanından aldı. Doktorasını 2023 yılında Ankara Sosyal Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi Alanında tamamladı. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Arapça, Farsça ve Osmanlıca Türkçesi dillerini iyi derecede bilmektedir.

Değerli dostumuz ve yazarımız Nizam İzzettin’e bu doktora çalışmasından ve eserinden dolayı kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Previous articleIrak, Suriye kriziyle ilgili taraflar arasındaki diyalogun güçlendirilmesinin önemini vurguladı
Next articleHac misyonu, Iraklı hacıların “kurban” masraflarını ödemeye başlıyor
Dr. ŞEMSETTİN KÜZECİ Araştırmacı, eğitimci, gazeteci, şair, yazar Şemsettin Küzeci; 1965 yılında Kerkük’te doğdu. 1989 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı (1992-1996). Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence radyosunda “gençlik ve spor” programları hazırlayıp sundu (1992-1995). Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan “Yurt” gazetesi, “Kardeşlik ve Birlik Sesi” dergilerinde yayınladı. 1993 yılında Irak rejimi tarafından tutuklandı. Üç ay Tikrit muhaberatında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 2015 yılında Musalla Lisesinde Lise öğretmeni olarak çalıştığı mesleğinde kendi isteği üzerinde Kerkük’te emekliye ayrıldı. 1996 yılında siyasi nedenlerden dolayı Irak’ı terk ederek Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı (1999-2003). Kerkük Gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de muhabir, programcılığı ve haber müdürü olarak çalıştı (2005-2009). 2008 yılında “Irak Basın Tarihi” üzerine Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünde “Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Basın Tarihi” konulu yüksek lisansını ve 2010 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde “Irak Televizyonları” üzerine doktorasını yaptı. 2009-2019 yılları arasında Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müdürü, 4 Şubat 2019 ile 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında (ORSAM) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde Türkmen ve Medya uzmanı olarak görev yaptı. 16 Temmuz 2020 tarihinden beri Türkmeneli Vakfı Başkanlığından basın danışmanı olarak görev yapmaktadır. Sürekli basın kartı sahibi olan Küzeci, aynı zamanda Kerkük Gazetesi genel yayın yönetmeni ve Türkiye temsilcisi görevini sürdürmektedir. 2020 yılından beri Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şb. Yönetim kurlu üyesidir. Irak Türklerini; Türkiye, Türk dünyası ve uluslararası faaliyetlerinde gerçekleşen onlarca kongre, kurultay, konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 400’ye yakın uluslararası hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, Azerbaycan’da VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine “Fahrî Doktora” Payesi verildi. 2022 yılında da Türk Dünyası Akademisi tarafından kendisine “Fahri Profesörlük” Unvanı verildi. Küzeci’nin bazı eserleri ve yazıları Arapça, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rus, Özbek, Kazak dillerine tercüme edilmiştir. Basılmış 60 adet eserinden bazıları; Suçum Türk Olmaktır, Kerkük şairleri, Irak Basın Tarihi, Türkmeneli Edebiyatı, İçimizdeki Kerkük, Kerkük Soykırımları, Kerkük’ün Mili Şairi Mehmet İzzet Hattat, Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci, Nevruz Çiçekleri (Türk Dünyası Kadın Şairleri), Ortadoğu’da Türk Katliamları, Sinan Sait, Türkmen Milli Takımı, Şehit Hüseyin Demirci (Tembel Abbas), Sarmaşık Duygular, Osmanlıdan Günümüze Irak’ta Türkçe Dergiler, Kerkük’ten Azerbaycan’a, Horyatlarım, Kerkük Katliamı, Telaferli Felekoğlu, Kerkük’ten Sesleniş, İçimizdeki Kerkük, Telafer Şairleri… İletişim: www.skuzeci.com skuzeci@gmail.com (+90) 533 255 26 60