Home Yazarlar Aydın Kerkük Kerbela Türküleri Ve Kerküklü Şair, Hasan Kevser

Kerbela Türküleri Ve Kerküklü Şair, Hasan Kevser

Kerbela Türküleri Ve Kerküklü Şair, Hasan Kevser
Aydın Kerkük
Öyleleri vardır ki, gözlerini dünyaya yumdular mı, dünya da gözünü kendilerine yumar yani unutur, ne hatırda kalırlar ne de hayalde. Oysa buna karşın öyleleri de vardır ki, adlarını ebediyen yaşatırlar. Dünya durdukça kendilerinden söz ettirirler. Hayattayken yapmış oldukları çalışmaları ve vermiş oldukları emekleriyle böylesi bir konuma sahip olmalarını hak ederler. Dünyaya gelirken, gerek kendilerine, gerek ailelerine, gerekse de toplumlarına ve milletlerine karşı görevleri nedir ne değildir, bilir ve hep bu istikamette yollarına devam ederler. Bunların örneği bizim toplumda binlercedir denebilir. Hepsi milletin gönlünde yaşamaktadır. Hepsi milletin sevgisini, en derinine hak etmiştir. Bunlardan biri kuşkusuz ki Hasan Kevser kardeşimizdi…
Hasan Kevser bizim, özellikle de benim için yalnız bir şair ve edebiyatçı değildi, bir aziz kardeşti, bir değerli dost ve bir kıymetli meslektaştı. Meslektaşlık bir bakıma sırdaşlık demektir. Her sabah Türkmeneli Gazetesi’nde ofisime girdiğim zaman ilk karşılaştığım dost kendisi olurdu. Günümüzü hep birlikte geçirirdik. Beraber kaldığımız gün boyunca milli dertlerimizden tutun kişisel sıkıntılarımıza kadar birbirimize anlatırdık. Bu yüzden günden güne iç içe oluyorduk, birbirimizden vazgeçemez bir şevk genç yaştayken tanıdım.Aslında bizi tanıştıran da Milli davamız oldu yanı ikimizde Türkmen milliyetçiliği yolunnda biri birimizi tanıdık ve derin dostluk içinde ömrümüzü devam ettirdik. Hasan Kevser ömrünün en verimli günlerini yaşarken ne yazık adı batmış Kanser hastalığına yenilerek vefat etti ve çektiği acılara mükafat olarak belki de Allah-u Taala yanında şehit mertebesine ulaştı.Hasan Kevser şairliği yanında Kur’an Tecvid ilminde de büyük başarı elde ederek dini ortamda tanınmış bir alim sıfatına nail oldu ve bu alanda Hüseyniyelerde Tecvid dersleri vermede icaze yetkisini kazandı .Hasan Kevserin Gazetecilik meslegindeki çalışmalarına gelince onun hayatı için dönüm noktası sayılır.Irak Türkmen Cephesinin Enfarmasyon Dairesine bağlı olan yayınlarda muhtelif konularda Arapça Türkçe yazı ve şiirler yayınlayarak Irak Türkmenlerinin gündemdeki çağdaş kültür hareketine damgasını vurdu ve yazdığı eserleri geniş çapta okuyucu kitlesi tarafından okunup beğeni kazandı. Hasan Kevser 2003’ten sonra Türkmen basını faaliyetleri kapsamında keskin kaleme dönüşerek eleştiri yazılarıyla Türmen davasına büyük katkısı oldu ve Türkmen davasının birinci derece savuncusu oldu. Onun yüksek kabiliyeti, seyyal kalemine aksederek inci mercan kelimeler üretti şahane şiirler ve fikirler üretti. Buna misal olarak Hasan Kevser’in bazı sözleri hala millet arasında dilden dile dolaşmaktadır. Söz onun( Eski Baas Rejimi bizi mezhep için değil Türkmen olduğumuz için evlerimizden çıkartı ve elimizde bulunan Osmalı-Cumhuriyet tapulu evlerimizi aynı Şii mezhebinde olan Araplar’a peşkeş Etti ).Hasan Kevser bir ilk olarak Hazret Hüseyinle beraber savaş meydanında şehit olup Hazret Hüseyin’in kolları arasında ruhunu teslim edip şehit olan Türkmen genci Gulam Türki’yi anlattı ve her Türkmen onunla gurur duymaya başladı. Hasan Kevser Bir ilk olarak Irak’ta Türkmen mazlumiyetini Hazret Hüseyin’in mazlumiyetine benzeterek Türkmenler’e güç verdi, duygulandırdı ve gururlandırdı. Bütün bu konuları ister Arapça ister Türkçe olsun yazılarında dile getirdi. Hasan Kevser doğup büyüdüğü ve eski rejim tarafından yıktırılan ve 200 kadar mağdur insanı şehit edilen köyü Tisin için yandı yakındı yüreği parçlandı. Hasan Kevser o gün bu gün durmadan Tisin’i savundu, Tisin’i Felaketzede bölgesi olması için hükümete çağrıda bulundu,Tisin için en içten çıkan şiirleri yazdı. Hasan Kevser her zaman milletinin yanında olmaktan geri kalmadı.
Hasan Kevser ve Kerbela Türküleri
Türkmen edebiyatında,Kerbelada Hicri 61 yılı Muharreminin 10.Cuma günü Hz.Hüseyinle ailesinin ve yakınlarının topluca şehit edildiği bir yerin adı olmasının dışında bu elim vak’a büyük yer almaktadır.Genel olarak, dini- tasavvufi ve Türkmen edebiyatında özellikle de Alevilik-Bektaşilik gibi Zümre edebiyatlarıyla divan,halk ve aşk edebiyatında Kerbela hadisesiyle ilgili olarak bu elim vakayı ifadelendiren müstakil eserler, mersiye ve manzumeler telif edilmiş, ayrıca başta divan şairleri olmak üzere konuya eğilen sanatkarların, halk aşıklarının his ve hayal dünyalarının ortaya konmasında Kerbela Vaka’sı adıyla anılan acıklı bir remiz ve manzuma dönüştürülerek muharremiye adıyla da anılır
Edebiyatmızda kerbela olayını ele alan lirik eserlerin pek çoğu manzum olmakla birlikte manzum-mensur karışık ve sadece mensur eserler de kaleme alınmıştır.Bunların arasında mesnevȋ, kaside, gazel, terci-ibend, terkib-ı bend, murabba; muhammes, müseddes, rubai, tuyuğ, ilahi, vb, nazım şekillerinde aruzla yazılanlar önemli bir yer tutmaktadır.
Edebiyatmızda muharremiye yazan birçok tanınmış şair var, onlardan bir kaçının adını analım, Fuzȗlȋ, Nesimi, Hicri Dede,Celal Rıza efendi, Reşit Ali Dakuklu, gibi isimlerin yer aldığı yaklaşık onlarca isimden oluşan şairlerin yazdığı metinler, uzmanlar ve okurlar için geniş bir kaynak niteliğindedir, bu geniş muharremiye yazanlar arasında da Kerkük’ün yetiştirdiği usta şair Hasan Kevser Efendi, Hz.Hüseyin’in şehit edilmesini anlatan ve manzum eserleri önemli bir motif olarak yer alır.
Şairimiz Hasan Kevser, bu acıklı olayı her yanıyla güzel manzumalarla anlatmaktadır. Peygamber Efendimizin(S.A.V)Ehli-beytine yapılan bu zulüm İslam tarihinde hak sahipleri bir azınlık olarak, zalimlerin karşısında durarak, mücadele sembolü ve simgesi orneği olmuşlardır.
İslam dünyasında, özelllikle Türkmenler için büyük bir kudsiyete sahip olmuştur. Tarihimizde Muharrem ayı içerisinde gerçekleşen bu facia, her yıl anılandırlır, edebiyatımızda Kerbela üzerine yazılıp daha ziyade Muharrem ayının ilk on gününde yapılan toplantılarda okunarak yaygınlaşan Muharremiye eserleri arasında, Tisnli değerli şair ve yazar Hasan Kevser’in
sade bir Türkçe ile 2019 yılında Telif ettiği Kerbela Türkler’i
adlı eseri önemli bir yer tutar.
Türkçe ile telif ettiği kuvvetli bir nazım tekniğine sahip olmakla birlikte kahramanlıkla ilgili beyitleri çok sevilen bir eserdir. Sanatkarane bir üslupla kaleme aldığı ı :
Kerbela deşti yarın bir paça kan
Ki olur Mina gibi can üste can
Bu gece ahir gece dur kulağ as
Bacı Zeynep kalpte tut sen bize yas
O yetim etfalımı sen bağrına bas
Pasvan ol öksüzlere yatma dolan
Şimr-i dun yarın benim başım keser
Kuru yerde üstüme kumlar döker
At binip bu kufiyan canım basar
O zaman etme figan sabr et dayan
Kesilir Abbasımın iki kolu
Kesecek ehl-i ayal Şama yolu
Bu makteller arasında her bakımdan en mükemmeli:
Bugün Taha’nın gönlü sana giryandır Hüseyin
Esedullah’ın hali bak ne yamandır Hüseyin
Bugün Fatıma’nın bağı virandır Hüseyin
Bugün oklara sinen çünkü nişandır Hüseyin
Yazılar çok nameler durma gel te ey İmam
Sen de geldin onlara ola hiccetler tamam
Ne yazık ki olmadı orda bir el-i humam
Sandın nağmeni yazan doğru insandır Hüseyin
Facia yüzyıllardır hafızalardan silinmemiştir Kerbela şehri Hz. Hüseyin‘in şehadetinden bu yana içimizde büyük bir kudsiyete sahip olmuştur. Bunun için şairimiz yazdığı Kerbela olayı etrafında gelişen bu zengin malzeme, folklor ve mȗsikiye de intikal etmiş, Türkmen dini mȗsikisinde hadisenin cereyan ettiği on günde, özellikle Muharrem’de yapılan dini merasimlerde sairimiz Hasan Kevser’in yazdığı güzel, unutulmayan Muharremiyeleri, ilahileri ve mersiyeleri okunmuştur ve her zaman okunmaktadır.
Hasan Kevserin Kerbela Türküleri kitabının eski Türkçe nushası elimizde bulunmaktadır.Kitaba kısa bir önsöz yazan oğlu Eyad Hasan Kevser Şunları anlatmaktadır:
(Rahmetli babam Hasan Kevserin Kerbela Türküleri adlı elinizdeki bu eseri 2000 yılında Hemşehirlimiz Tisinli Edebiyatsever İbrahim Reşit Ağaoğlu tarafından basılmıştır.Kitap edebiyatçıların büyük isteği yüzünden kısa müddette tükendi.2015 yılında babamızın vefatı ve Allahın rahmetine kavuşmasından sonra bendeniz ve kardeşim Yaşarla birlikte rahmetli babamızın nushası tükenen kitaplarını basmaya karar verdik ve önce Kerbela Türküleri kitabının ikinci baskısını yapmaya kollaımızı sıvadık). Yazımıza son vermeden önce Irakta Çağdaş Türkmen Edebiyatına,Türkmen Kültürüne,Türkmen Eğitimine Büyük hizmetler sunan değerli hocalarımız Ahmet Yanar,Hüseyin Yıdırım,İmat Beyatlı hocalarımıza Türkmen Edebiyatçılar adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
RELATED ARTICLES

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın tur şansı son maçta belli olacak!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Portekiz'e karşı kötü istatistik sürdü Türkiye A Milli...

Tazehurmatu Katliamı’nın 15. yıl dönümü

Irak Türkmenlerine yönelik Kerkük'e bağlı Tazehurmatu kasabasında kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucunda gerçekleşen katliamın üzerinden 15 yıl geçti. Irak sınırları içerisinde yer...

Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük’te ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti dağıttı

Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik Ve Kültür Derneği ile koordineli şekilde yapılan et dağıtımı Muhammed Resul Allah Camii'nde gerçekleştirildi. Irak Türkmenleri Kardeşlik Ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim,...

Most Popular

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın tur şansı son maçta belli olacak!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Portekiz'e karşı kötü istatistik sürdü Türkiye A Milli...

Tazehurmatu Katliamı’nın 15. yıl dönümü

Irak Türkmenlerine yönelik Kerkük'e bağlı Tazehurmatu kasabasında kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucunda gerçekleşen katliamın üzerinden 15 yıl geçti. Irak sınırları içerisinde yer...

Türkiye Diyanet Vakfı, Kerkük’te ihtiyaç sahibi bin 500 aileye kurban eti dağıttı

Kerkük'teki Irak Türkmenleri Kardeşlik Ve Kültür Derneği ile koordineli şekilde yapılan et dağıtımı Muhammed Resul Allah Camii'nde gerçekleştirildi. Irak Türkmenleri Kardeşlik Ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Kerim,...

Cüneyt Beyoğlu’nun kaleminden; Eğitim: Geleceğimize Yön Veren En Güçlü Silahımız

Eğitim: Geleceğimize Yön Veren En Güçlü Silahımız Cüneyt Beyoğlu Türkmeneli’yi her anlamda geliştirmek ve istenilen düzeye taşımak, mutlaka eğitim sistemini geliştirmek ve okuma ile öğrenmeye teşvikle...

Recent Comments

error: İçerik korumalıdır !!