Çağdaş Azerbaycan Şiirinden Seçmeler

Irak’ta Yayımlanan Azerbaycan Kitaplarından:

Çağdaş Azerbaycan Şiirinden Seçmeler

Dr. Şemsettin Küzeci

Bu kitap Irak Cumhuriyeti, Tanıtma Bakanlığı Kültür genel Müdürlüğü Türkmen kültür müdürlüğünün 8 nolu kültür yayınları dizisi olarak 25 Haziran 1974 tarihinde Bağdat Milli Kütüphane kayıtlı 524 nolu ve 1974 kayıtlı tarihle Bağdat Cahid basım evinden çıkmıştır. Kitabı hazırlayan usta Türkmen kalemlerinden Hayrullah Kazım o dönemde Azerbaycan’ın önde gelen sembol isimlerinden sayılan 9 şaire yer vermiştir. Bu şairler: Süleyman Rustem (23), Resul Rıza (16), Osman Sarı Veli (11), Bahtiyar Vehapzade (17), Nebi Hazri(18), Kasım Kazım  Zade (10), Memmed İbrahim(12), Cabir Nevruz(8), Halil Rıza (4) şiir ve 30 adet dörtlüklerine toplam 149 şiir yer vermiştir.

Kitapta yer alan 119 şiir ve 30 dört Azerbaycan’ın usta şairlerinin aşk, özlem, hasret ve milli temaları yansıtan şiirlerdir.  222 sayfa olan kitabın sunuş bölümünde Abdüllatif Bederoğlu’nun imzasını yazılan yazıdan bir kesit aktarıyorum. “Biz, Irak Türkmenleri, Sovyet Azerbaycan edebiyatıyla 14 Temmuz 1958 devriminden sonra tanıştık. Bizim öz dilimizle yazıp konuşan büyük bir halkın ölmez varlığını ancak, Irak’ta karanlık devrinin devrilmesinden sonra, genç cumhuriyetimizin kurulmasıyla iyice anlayabildik… Daha doğrusu yeni iktidarımızla Sovyetler birliği arasında, o zaman yapılan alakaların oluşu bizi bu halka, bu halkı da bize tanıtmakta önemli rol oynadı. Yine de onların edebiyatlarını yakından izlemek, onlara bizim, ara sıra çıkan Türkmence kitaplarımızı göndermek bir takım güçlüklere rastlayarak, dar bir çerçeve içerisinde sürüp gitmekteydi.

 Benderoğlu önsözdeki serzenişlerine ve sıkıntılara değinmekte çok haklı olarak Azerbaycan ile Irak Türkmenleri arasında siyaset üstü işlerin yapılmasından yanaydı. O da kültür ve sanat işleri idi. Sözlerine bu şekilde devam ediyor. “17 Temmuz 1968 devriminden sonra, Irak’ta yaşayan milletlere hakların tanınması ve 24 Ocak 1970 tarihinde Irak’ta Türkmenlere kültürel haklar tanınması ve kültür müesseselerin kurulması, Türkmence “Yurt” gazetesinin çıkışı, Türkmen edebiyatçılar Birliği tarafından “Birlik Sesi” dergisinin doğuşu Türkmen kültür müdürlüğü tarafından bir takım kültürel takvimi ile kitapların yayımlanması, edebiyatımızı Azerbaycanlılara daha fazla tanıttı. Bizim de onların edebiyatlarına gazete, dergi ve takvimlerde yer vermemiz karşılıklı bir tanışmanın temelini bırakmakta başarılar bulduk.

Kitabın giriş bölümü ise, Hayrullah Kazım kitapta yer alan şair ve şiirleri hakkında kısa bilgiler verip, bazı şiirleri analiz yaparak, şairlerin kullandıkları temalara ve içerik analizini yaparken de edebiyat ile felsefe arasındaki ince çizgiye dokunmuştur. “Şairler her yerde, toplumun ağır başlı, hur düşünceli, temiz vicdanlı, necabetli ve en hassas insanlardır. Onlar her zaman halklarını ve insaniyeti kendi varlıklarından daha fazla düşünürler. Bu ilgiye ve bu ülküye inanarak, halk çıkarlarını göz önünde tutup her zaman kalemlerini bu uğurda kullanırlar…” Diyor.

Bağdat’ta basılan bu kitap Irak Türkmenleri ile Azerbaycan arasında ilk eser olarak tarihe kazılmış ve iki toplum arasında bir dönüm noktası olarak tarihte iz bırakmıştır.

1 Temmuz 2023

Previous articleHacılar, Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde de şeytan taşladı
Next articleIrak Cumhuriyeti Radyosu 87 Yaşında
Dr. ŞEMSETTİN KÜZECİ Araştırmacı, eğitimci, gazeteci, şair, yazar Şemsettin Küzeci; 1965 yılında Kerkük’te doğdu. 1989 yılında Musul Üniversitesinden mezun oldu. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı (1992-1996). Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence radyosunda “gençlik ve spor” programları hazırlayıp sundu (1992-1995). Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan “Yurt” gazetesi, “Kardeşlik ve Birlik Sesi” dergilerinde yayınladı. 1993 yılında Irak rejimi tarafından tutuklandı. Üç ay Tikrit muhaberatında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 2015 yılında Musalla Lisesinde Lise öğretmeni olarak çalıştığı mesleğinde kendi isteği üzerinde Kerkük’te emekliye ayrıldı. 1996 yılında siyasi nedenlerden dolayı Irak’ı terk ederek Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı (1999-2003). Kerkük Gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de muhabir, programcılığı ve haber müdürü olarak çalıştı (2005-2009). 2008 yılında “Irak Basın Tarihi” üzerine Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünde “Osmanlı’dan Günümüze Irak’ta Basın Tarihi” konulu yüksek lisansını ve 2010 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde “Irak Televizyonları” üzerine doktorasını yaptı. 2009-2019 yılları arasında Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müdürü, 4 Şubat 2019 ile 14 Temmuz 2020 tarihleri arasında (ORSAM) Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde Türkmen ve Medya uzmanı olarak görev yaptı. 16 Temmuz 2020 tarihinden beri Türkmeneli Vakfı Başkanlığından basın danışmanı olarak görev yapmaktadır. Sürekli basın kartı sahibi olan Küzeci, aynı zamanda Kerkük Gazetesi genel yayın yönetmeni ve Türkiye temsilcisi görevini sürdürmektedir. 2020 yılından beri Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şb. Yönetim kurlu üyesidir. Irak Türklerini; Türkiye, Türk dünyası ve uluslararası faaliyetlerinde gerçekleşen onlarca kongre, kurultay, konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 400’ye yakın uluslararası hizmet, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, Azerbaycan’da VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisine “Fahrî Doktora” Payesi verildi. 2022 yılında da Türk Dünyası Akademisi tarafından kendisine “Fahri Profesörlük” Unvanı verildi. Küzeci’nin bazı eserleri ve yazıları Arapça, Azerbaycan Türkçesi, İngilizce ve Rus, Özbek, Kazak dillerine tercüme edilmiştir. Basılmış 60 adet eserinden bazıları; Suçum Türk Olmaktır, Kerkük şairleri, Irak Basın Tarihi, Türkmeneli Edebiyatı, İçimizdeki Kerkük, Kerkük Soykırımları, Kerkük’ün Mili Şairi Mehmet İzzet Hattat, Kerkük’ün Efsane Sesi Abdülvahit Küzeci, Nevruz Çiçekleri (Türk Dünyası Kadın Şairleri), Ortadoğu’da Türk Katliamları, Sinan Sait, Türkmen Milli Takımı, Şehit Hüseyin Demirci (Tembel Abbas), Sarmaşık Duygular, Osmanlıdan Günümüze Irak’ta Türkçe Dergiler, Kerkük’ten Azerbaycan’a, Horyatlarım, Kerkük Katliamı, Telaferli Felekoğlu, Kerkük’ten Sesleniş, İçimizdeki Kerkük, Telafer Şairleri… İletişim: www.skuzeci.com skuzeci@gmail.com (+90) 533 255 26 60