Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar

Bakanlar Kurulu, bugün yapılan 7. toplantısında, yıllardır geciken projelerin tamamlanması ve uygulanmasındaki aksamaların giderilmesi gibi bir dizi karar aldı. Ayrıca, tüm sınır kapılarında araç ithalatı prosedürlerini birleştirmeyi ve 2024 parasal elektronik ödeme hizmetleri sistemini çıkarmayı kabul etti.

Başbakanın basın ofisinden alınan açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Şiya Es Sudani, Bakanlar Kurulu’nun 7. Toplantısına başkanlık etti.

Açıklamaya göre, Toplantı sırasında, ülkede yaşanan son gelişmeler gözden geçirildi, ekonomik, hizmet ve hükümet programını uygulanmasına odaklı ana dosyalar ele alındı ve Bakanlar Kurulunun gündeminde bulunan konular üzerinde görüş alışverişi yapıldı ve kararlar alındı.

Bakanlar Kurulu: Ekonomi Bakanlar Kurulu’nun (241089) numaralı tavsiyesinin, tüm sınır kapılarında araç ithalatı prosedürlerini birleştirme konusundaki önerisinin kabul edilmesi, Ekonomi Bakanlar Kurulu’nun (2023 yılı 23558) numaralı kararının bazı maddelerine dikkat edilerek ve Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nin hukuk dairesi notları göz önünde bulundurularak, kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yeniden gözden geçirilmesine karar verilmiştir.

Bakanlar Kurulu, yıllardır geciken projelerin tamamlanması ve uygulanmasındaki aksamaları giderme kararı aldı.